Problemen med bäver har funnits från och till ända sedan Eva Torstensson köpte sin fastighet i utkanten av Stenstorp 2007.

— Vid ett tillfälle, jag tror det är fyra-fem år sedan, var kommunen här och rev en stor fördämning, minns hon.

Under årens lopp har ett och annat träd, som står på Eva Torstenssons mark (2,4 hektar betesmark), blivit skadat eller till och med fällt till marken av de gnagande bävrarna som håller till i och intill vattendraget Pösan, som är ett biflöde till Flian, som i sin tur är ett biflöde till ån Lidan.

— Att det har åkt med ett och annat träd, det kan jag ta, även om det blir en kostnad att få bort de fällda stammarna, men vad värre är så har bävrarna nu också gett sig på cirkulationsslangarna till värmeanläggningen i min bostad. Sedan en dryg månad tillbaka har jag ingen uppvärmning alls, berättar Eva Torstensson.

Hjälpande hand

Nu har hon dock hopp om att få igång värmen igen på fredag i denna vecka.

— Då kommer såväl en rörledningsfirma som PR Slamsugning hit. Tanken är att cirkulationsslangarna ska spolas ur innan de fylls med glykol och återställs i ordinarie skick, säger Eva.

Hennes ansökan om tillstånd för skyddsjakt är inte beviljad, men Länsstyrelsen har ändå gett henne en hjälpande hand genom att bolla över ärendet till Falköpings kommun.

Annons

— Det är korrekt och vi har nu som målsättning att snarast möjligt plocka bort de tre (!) fördämningar som bävern eller bävrarna har byggt upp på den aktuella platsen. Det är tillåtet att göra det till och med sista augusti, säger Stig Säll, VA-chef i Falköpings kommun.

Kan bli jakt

Därefter kommer man att hålla ett vakande öga på utvecklingen i Pösan vid Eva Torstenssons mark, som för övrigt ligger granne med mark som tillhör Falköpings kommun. Man kan säga att det är vattendraget som skiljer de båda markerna åt. Även Falköpings kommun berörs alltså i högsta grad av bäverproblemen.

— Skulle det visa sig att bekymren fortsätter så kan nästa steg bli jakt, men det blir i så fall först i månadsskiftet september-oktober, då den allmänna jaktperioden av bäver startar, fortsätter Stig Säll.

Enligt Eva Torstensson har kommunen gett henne besked om att fördämningarna skulle tas bort redan under föregående vecka, men så har alltså inte skett.

— Det känner jag inte till, men jag vet att det är en ganska stor apparat att riva sådana här fördämningar, bland annat måste man ju forsla bort det material som bävern eller bävrarna har byggt med. Annars ligger det ju snart på samma plats igen och i oländig terräng krävs det lite specialredskap för detta, förklarar Stig Säll.

Försäkringsärende

För Eva Torstensson har bäverintrånget medfört en del ovälkomna kostnader.

— Dels är det då det här med bortforsling av fällda träd, men framförallt blir det kostnader i samband med återställandet av de söndergnagda cirkulationsslangarna. Jag har fått en preliminär uppgift om att det rör sig om 15 000-20 000 kronor. Jag har anmält det till mitt försäkringsbolag och hoppas att det ersätter merparten av kostnaderna, säger hon.

I hagen nedanför Evas bostadshus ligger ett stort dött träd.

— Det fällde bävern eller bävrarna någon gång i februari-mars i år, suckar hon.

Nu vill hon en gång för alla bli kvitt problemet.

— Mitt hopp står till att kommunen lyckas med sina planer på rivning av fördämningarna samt eventuell jakt, summerar hon.