Arbetsförmedlingens uppdrag att ansvara för etableringen av nyanlända kraschlandade, och det blev Skövde som slog larm först om den ohållbara situationen. Arbetsmiljöverket ha krävt att arbetssituationen kartläggs för handläggarna, och att riskerna för stressrelaterad ohälsa undersöks.

Blundade först

Det tog tid innan Arbetsförmedlingen i Skövde erkände problemen. Vid första besöket av Arbetsmiljöverket hävdade arbetsgivaren att läget var under kontroll, och först vid ett nytt besök accepterade ledningen skyddsombudens beskrivning av den höga arbetsbelastningen. Detta var innan Magnus Oscarsson blev kontorschef för Arbetsförmedlingen i Skövde.

– Chefsbytet hade inget med den situationen att göra, säger Magnus Oscarsson som nu får ansvara för att arbetsmiljön för de anställda blir mer dräglig.

– Problemen är inte på något sätt unika för Skövde utan gäller hela Sverige.

Nya tjänster

En psykolog ska nu göra intervjuer med de anställda, och samtidigt utökas antalet anställda inom Etableringsuppdraget med 14 tjänster. De blir därmed runt 40 personer på enheten.

– Det handlar både om att vi flyttar handläggare från andra delar, och om rena nyanställningar, och det har gått förvånansvärt lätt att rekrytera, säger Magnus Oscarsson, som menar att stämningen är god och sjukfrånvaron på enheten är lägre än på övriga avdelningar.

Moment 22

Den kritik som "Tommy" för fram här intill är i stora delar riktad mot systemet som sådant, och Magnus Oscarsson håller med om att det finns strukturella problem. Ett är att Arbetsförmedlingen hamnar i ett Moment 22, eftersom etableringsinsatserna gentemot nyanlända ska starta först när människor har fått en kommunplacering, men bristen på bostäder gör att människor blir kvar på flyktingförläggningar.

– Här har Arbetsförmedlingen ett uppdrag som inte går att lösa. Men vi har nu börjat samordna olika aktörer, som kommunerna i Skaraborg, svenskundervisningen i SFI, samt Försäkringskassan.

För snålt räknat

Att ta emot nyanlända och hjälpa dem med etableringen i Sverige kommer att bli ett av Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag i framtiden.

– Det är otroligt viktigt med arbetskraftinvandring, men bedömningen var bristfällig kring vad som krävdes för uppdraget. Nu har vi fått tillskottspengar, men ser vi till Migrationsverkets prognos för hur många som ska komma till Sverige nästa år riskerar pengarna att inte räcka i alla fall.