Sektor barn och utbildning har tidigare lämnat som förslag att lägga ner kvälls- och morgonomsorgen i syfte att spara pengar eftersom den inte är lagstadgad.

Men nämnden ville istället utreda hur barnomsorgen på obekväm tid kunde organiseras i framtiden.

Idag har förskolan Ekedal en avdelning med utökade öppettider för föräldrar som arbetar obekväm tid. Förskolan Ollonborren/Nyckelpigan i Ryd har en dygnet-runt-öppen verksamhet.

Kommunen tog fram fyra olika alternativ som förslag på en förändrad organisation.

En var att bygga en helt ny förskola i Trädgårdsstaden med öppet under obekväm tid, två andra förslag gick ut på att byta tider mellan Ekedal och förskolan i Ryd och det fjärde förslaget gick ut på att inte göra någonting alls.

– Nämnden beslöt att satsa på det sista förslaget och lägga frågan på is, säger barn och utbildningsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C).