Bristen på förskoleplatser gör att Skara kommun nu inte klarar av att erbjuda förskola inom fyra månader efter ansökan, vilket är ett krav som ställs i lagen. Detta drabbar nu flera barnfamiljer.

Sandra Dickens hade ansökt om att få plats i januari för sitt barn, men får plats först 9 februari.

— Jag är besviken på Skara kommun. De borde ha sett för länge sedan att trycket på förskolan ökade. Vi har stått i kö i sex månader, säger Sandra Dickens.

Låg inkomst

För att inte få sänkt SGI (sjukpenninggrundande inkomst) tar nu Sandra Dickens ut dagar med låg ersättning inom föräldrapenningen, dagar som hon egentligen hade tänkt spara. Totalt får hon ut runt 2 000 kronor i januari.

— Det är inte ens halva hyran, konstaterar hon.

Annons

Tidigare har det utretts om kommuner som inte ordnar fram förskoleplatser i tid ska betala ersättning till föräldrarna, eftersom föräldrarna inte kan gå tillbaka till jobbet och därmed förlorar inkomster. Ett bra förslag, tycker Sandra Dickens, men det har inte blivit verklighet.

— Det var flera år sedan detta utreddes och dåvarande regering gick inte vidare med det förslaget, säger Eva-Lena Arefäll, som arbetar med frågor kring förskolor på SKL (Sveriges kommuner och landsting).

"Väldigt olyckligt"

SKL var emot förslaget och Eva-Lena Arefäll tycker inte att det är rimligt. Samtidigt säger hon att det är väldigt olyckligt när en kommun inte klarar av att ordna en förskoleplats i tid.

— Vid den här tiden på året, i januari, är det extra fullt på förskolorna. Många har varit föräldralediga och går tillbaka till jobbet. I augusti när en årskull börjar i förskoleklass blir situationen lättare. Det är ingen ursäkt, men mönstret känns igen, säger hon.

Kommuner kan däremot få betala vite till Skolinspektionen om det visar sig att man inte lever upp till lagkravet på fyra månader. Såvitt Sofia Tyberg, jurist på Skolinspektionen, känner till har en kommun endast en gång hotats med vite för att man inte ordnat fram förskoleplatser. Det var Vilhelmina kommun som krävdes på en halv miljon kronor år 2013. Men Vilhelmina kommun behövde aldrig betala vitet, då kommunen till slut lyckades erbjuda förskoleplats till alla.

Oavsett om en kommun skulle tvingas betala vite till Skolinspektionen går pengarna inte till dem som känner av direkta ekonomiska konsekvenser av misslyckandet, nämligen barnfamiljerna.

— Som tur är har jag en sambo, sedan får vi kanske ta av sparade pengar, säger Sandra Dickens.