Det är en känd härskarteknik. En stark önskan vore att socialdemokraterna ville sluta skapa känslan av ett ständigt pågående tjafs i Skara. Ett insändarsvar från S som fokuserar på deras egen politik och inte innehåller sarkastiska kommentarer om ”tonen”, ”svartmålning”, ”smutskastning”, ”raljans”, ”angrepp”, och ”Moderaterna” skulle vara ett nytt och framåtsiktande sätt för S att svara på insändare.

Håkan Ehn tog i rejält när han ondgjorde sig över att Katedralskolan skulle fortsätta med program som han ville lägga ner p.g.a. för få elever. ”De programmen kommer att gå minus så att det bara skriker om det.” Trots denna domedagsprofetia har vi nu ett resultat som är oerhört glädjande för alla ungdomar från hela länet som ville gå i vår fina gymnasieskola. Elprogrammet och Handelsprogrammet fyller i princip sina platser. 49 elever berikar i nuläget Katedralskolan både genom sin närvaro på skolan och med de pengar som de såklart bär med sig som hjälper till att bära skolans fasta kostnader. 49 elever får chansen att läsa det de allra hest ville och detta i Skara på Katedralskolan!

Jag tänker att det är bra om denna information når fram till ledningen så snart som möjligt så att de inte ytterligare sprider falska negativa rykten om skolan i Skara.

De lärare som arbetar i grundskolan gör ett fantastiskt bra jobb utifrån de förutsättningar som den politiska ledningen har givit dem.

Annons

Dock finns många obehöriga lärare, för få specialpedagoger och en decimerad elevhälsa. Rekordmånga tillbud som måste tas omhand, elever med särskilda behov har inte kunnat jobba på ett bra sätt i skolmiljön och brist på resurser. Detta är konkreta saker som såklart spelar in på resultaten.

Om man inte ser verkligheten som den är kan man inte veta hur man skall agera framåt.

Det räcker inte med att i två år konstatera att resultattappet kan bero på flera orsaker. Vi behöver politiker som har högre ambitioner för sig själva och sin del i arbetet för att skapa en bra skola för alla i Skara. Vi behöver politiker med kunskap och ambition, som tror på skolan och tar ansvar. På söndag kan vi rösta fram en ny ledning! Ta denna chans!

Richard Pettersson, kandidat till kommunfullmäktige för (M)

Som med stor glädje och stolthet arbetat 22 år i skolan i Skara