Händelsen har anmälts och utretts enligt Lex Maria. Föräldrarna, som inte är svenskspråkiga, fick information av sjukhuspersonalen på engelska, men inte heller det språket förstod de särskilt bra. Innan de skulle åka hem med sitt nyfödda barn fick de information om att de skulle uppsöka vård om babyn började bli gul. Föräldrarna ska dock ha tolkat det som att de inte behövde oroa sig om babyn blev lite gul. Därför dröjde de med att söka vård.

– Vi har specifika regler hur det ska gå till. Finns det språksvårigheter ska det användas tolk, men jag vet inte varför det inte har gjorts i detta fall, säger Christer Printz, chefläkare på Skaraborgs sjukhus, till SVT.

Under tiden fram till sitt återbesök på BB ska de dock ha försökt få information från 1177 vid ett par tillfällen.

SVT Nyheter Väst skriver att Lex Maria-utredningen visar att föräldrarna inte fick något samtal från sjuksköterska dagen efter hemgång, vilket är en rutin som ska följas.

När det var dags för återbesöket på BB efter fem dagar var spädbarnet saffransgult, hade kramper och uppvisade opistotonus, ett tillstånd som innebär att huvud, nacke och rygg böjs bakåt.

Barnet fick hjärnskador som en följd av den obehandlade gulsoten, enligt SVT Nyheter Väst.