Det var i samband med landskamperna i futsal i Arena Skövde som Erik Andersson, lektor i pedagogik vid Örebro universitet och ledare i Skultorps IF, presenterade projektet.

— Syftet är att undersöka barn och ungdomars fostran till rent spel genom att analysera ledare och föräldrars agerande inom matchsituationer i fotboll, förklarade Andersson.

Västergötlands fotbollsförbund och Sisu idrottsutbildarna bidrar med 600 000 kronor till finansieringen av projektet. Tanken är att forskningen ska ge stöd till klubbarnas värdegrundsarbete.

Tre klubbar

För att genomföra forskningsprojektet har Erik Andersson tagit hjälp av tre föreningar: Skultorps IF, Lidköpings FK och Axvalls IF.

Annons

— Det är tre föreningar som bedriver både pojk- och flickfotboll. Optimalt vore att följa matcher med lag i samma ålder och tanken är att observera matcher med ett av de äldre sjumannalagen i varje förening och ett av de äldsta elvamannalagen. Totalt kommer det bli 24 observationstillfällen.

Matcher med ungdomslag från Axvalls IF kommer alltså att observeras av Erik Andersson.

— Vi fick frågan om vi ville vara med och tvekade aldrig. I Axvalls IF har vi jobbat mycket med de här frågorna i 10-15 år och det är väldigt viktigt, säger föreningens ordförande Stig Larsson.

Han hoppas att forskningsprojektet, som beräknas vara färdigt 2019, ska leda till ett förbättrat klimat runt ungdomsidrotten.

— Jag tror att det idéerna lättare får genomslag när det finns forskning bakom.

Svenska fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson var med på presentationen och gillade vad han hörde.

Stor förväntan

— Vi ser med stor förväntan fram emot resultatet och jag hoppas att Västergötland kan bli en förebild för de andra distrikten i landet, säger Karl-Erik Nilsson.