Moderaterna i Skara vill att minutscheman i nuvarande form ska avskaffas i omsorgen, och att chefer och medarbetare i Omsorgen ska få mandat att ta fram arbetsformer som utgår från flexiblare sätt att arbeta med schablontider, och ta vara på medarbetarnas förslag för en bättre arbetsmiljö. Vi vill också verka för att enheterna har likvärdiga förutsättningar och villkor, t.ex.. gällande vikarier och arbetsscheman, och ge stöd åt cheferna i arbetet med att ta vara på medarbetarnas utvecklingsförslag.

Vi har precis invigt det otroligt fina gruppboendet Friggan. Nu vill Moderaterna i Skara gå vidare och se över möjligheterna att även erbjuda möjlighet till särskilt anpassad bostad. Vi är alla olika, och valfrihet får inte begränsas till några få.

Minst lika viktiga som de resurser vi utökar Omsorgens budget med, är konkreta förslag för en bättre arbetsmiljö och möjligheten att göra ett bra jobb.

Vi är stolta över våra fantastiska medarbetare i omsorgen. Vi vill att ni ska kunna vara stolta över oss som arbetsgivare.

Ewa Karlsson, vice ordförande i omsorgsnämnden (M)

Marie Nilsson, ersättare i omsorgsnämnden (M)