I Skara kommun pågår ett arbete med att se över förutsättningarna för föreningslokaler på Vilanområdet för fotbollen, friidrotten, simningen och olika racketsporter. Det handlar om en samordnad insats för att lösa lokalsituationen för föreningarna i området. Den satsningen presenterades i augusti och nuvarande kommunalrådet Ylva Pettersson (M) sa då att hon gladdes över att (dåvarande) ledningen förverkligar Alliansens förslag.

Det verkade då med andra ord som att det fanns en politisk enighet om dessa satsningar. Döm om vår förvåning när detta lyste med sin frånvaro i Alliansens budgetdokument nu i november. En satsning på flera föreningars lokaler har bytts mot endast en satsning på en rackethall. Även vid en fråga i kommunfullmäktige, i budgetdebatten, vidhåller Pettersson (M) att deras satsning handlar om en rackethall och att de andra lokalerna får vänta på en eventuell utredning.

Vi i den avgående ledningen i Kultur- och fritidsnämnden ser vikten av att det satsas på de breda sporterna som utövas av väldigt många barn och ungdomar. Racketsporterna är viktiga, men fotbollen, simningen och friidrotten är precis lika viktiga i våra ögon och utövas dessutom av många fler. I och med detta blir en ensidig satsning på racketsporten sned och kommer inte den stora mängden idrottande ungdomar till del.

Annons

Martin Johansson (V), ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Peter Holm (S), vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden