Det Socialdemokratiska partiet liksom dess ungdomsförbund SSU lever gott på spel och dobbel. På den reglerade svenska spelmarknaden är partiet och ungdomsförbundet några av de största aktörerna. 1956 bildades en ekonomisk förening, Folkrörelsernas Lotteribyrå, som 2003 bytte namn till A-lotterierna, och dess verksamhet ger en avsevärd avkastning. 2015 drog Arbetarpartiet in ca 60 miljoner kronor på denna verksamhet, och under förra året stod lotterivinsterna för 90 % av SSU:s intäkter.

Socialdemokraterna är motståndare till att avreglera spelmarknaden samtidigt som de har sett till att ge sig själva genom sina spelbolag undantag från regelverket. I Sverige är det annars förbjudet att sälja lotter eller bedriva spel på kredit, undantaget är just de spelformer som Socialdemokraterna och SSU bedriver, exempelvis Kombilotteriet. Detta är ett fint sätt för Arbetarrörelsen att både ha kvar kakan och att äta den.

Annons

Motståndet mot att avreglera spelmarknaden utgår vanligtvis för att spel kan vara beroendeframkallande och sätta människor i svåra ekonomiska situationer. Att så kan ske är korrekt, men Arbetarrörelsen bidrar aktivt till att sätta människor i en sådan situation. Som uppmärksammats i pressen har de socialdemokratiska spelbolagen satt människor hos Kronofogden för att de inte kunnat betala. Mellan 2014-17 drabbade detta öde över 8000 människor i hela landet. I Skara var det under samma period 19 personer.

För ett parti som påstår sig stå på de svagas sida är spel på kredit ett cyniskt sätt att finansiera sin verksamhet. Att ge sig själva undantag från gällande lagstiftning är därtill uppseendeväckande, ja närmast maktmissbruk.

Frågan till socialdemokraterna i Skara är naturligtvis om de, genom sina röster och sitt inflytande vid exempelvis kommande partikongresser, avser att arbeta för att åstadkomma en ändring?

Markus Hagberg (M)

2:e v. ordf. Omsorgsnämnden

S svarar om lotterier

Personligen har jag inga problem med att folkrörelseorganisationer får en del av sina intäkter från lotterier. Att en majoritet i Sveriges riksdag, inklusive Moderaterna, har möjliggjort att prenumerationslotter får säljas på kredit är av praktiska skäl heller inte orimligt.

Däremot är jag starkt kritisk till aggressiv marknadsföring av spel och försäljning av lotter till skuldsatta. Det är också moraliskt tveksamt för ett av arbetarrörelsen ägt bolag att rutinmässigt driva in skulder med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Eftersom Kombispel på eget initiativ har lovat att upphöra med allt detta ser jag i dagsläget inget behov av att Socialdemokraterna i Skara ska vidta några åtgärder.

Sebastian Clausson

Ordförande, Socialdemokraterna i Skara