Replik till socialdemokrater i SkaS styrelse, onsdagen den 16 maj:

Relaterat: Nej-sägande Allians en bromskloss för sjukhuset

Socialdemokraterna anser i en debattartikel att GrönBlå Allians i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ”stängt in sig i en bubbla” och inte vill söka extra pengar genom Hälso- och sjukvårdsnämnden för att minska köerna till behandling/operation och Barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet. I artikeln menar de också att vi i majoriteten inte vill begära kompensation för merkostnader.

S vill också pröva att få extrainsatser från regionen för utbildning och rekrytering av personal. Socialdemokraterna följer sin enkla väg att tro att regionen kan höja skatter och bara dela ut. Sanningen är den att medan intäktsökningen i Västra Götalandsregionen har varit 2,1 miljarder har kostnadsökningen varit 3,2 miljarder. Kostnadsutvecklingen i Västra Götaland är 6,6 procent i jämförelse med Skåne 4,1 procent och Stockholm 4,2 procent.

Det är väl känt för Hälso- och sjukvårdsnämnden, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i regionen och Ägarutskottet att Skaraborgs Sjukhus som lyckats bra i bokslutet för 2017 och landade året med ett eget kapital på 2,7 miljoner, ändå gav en prognos på minus 70 miljoner för 2018. Den är vid senaste avstämningen minus 75 miljoner.

Egentligen är det inte brist på ekonomiska resurser som är problemet, utan brist på specialutbildad personal, främst specialistsjuksköterskor. Här satsar SkaS på utbildning både genom regionala resurser och ”egna” resurser. Att lyckas bryta trenden att vara beroende av tillfällig bemanningspersonal förbättrar både kvalitet och ekonomi. Inom majoriteten anser vi att detta måste lösas innan vi begär mera pengar.

Annons

SkaS är nu uppe i 88 procent vårdgaranti för första besök till läkare. Målet är 90 procent. För operation/åtgärd är siffran 71 procent. Av 135 medicinska kvalitetsindikatorer är 87 procent hos SkaS bättre eller lika med riksgenomsnittet.

Relaterat: Skaraborgs sjukhus kan få nej till omställning
Relaterat: Stolt – men varken sedd eller hörd

Vi i majoriteten använder i hög grad regionens centrala pengar till att möta köerna. Genom dessa medel hade vi under första kvartalet cirka 1 250 betalningsförbindelser inom ortopedi, ögon, öron, urologi, kvinnosjukvård, kirurgi, vuxen samt barn- och ungdomspsykiatri, där vårdtagarna fått sin vård på annat sjukhus. Full kompensation för OB-satsning natt och helg som ni efterfrågar har vi löfte om.

Relaterat: Insändare: Ge oss mandat att anställa
Relaterat: Sjukhusvård koncentreras i regionen

De åtgärder vi i majoriteten nu satsar på är kompetensförsörjning, att rekrytera och behålla personal. Planeringen av vården och den kapacitet som finns följs upp. Det handlar om effektiva vårdformer och en effektiv vårdstruktur. Av särskild vikt är att minska antalet vårdskador. Insatser sker för att minska antalet uteblivna besök. Vi satsar också på att öka antalet disponibla vårdplatser.

Möjligheter med hjälp av digitaliseringen kommer att förbättras.

Ulla-Britt Hagström L

Annika Håkansson M

Linnéa Hultmark C

Bo Bergsten KD

Relaterat: Politikerna som vill styra över sjukvården
Relaterat: Extrastäd dras in vid förlossning