Förutom att de lokala jordbrukarna bjuder in oss skarabor för att köpa sitt fina kött, bidrar de också till något mycket större.

I Sverige hotas den biologiska mångfalden av igenväxning och naturbetesmarkerna är en av de mest omtyckta landskapstyper vi har i Sverige. I Skara med omnejd ser vi fortfarande ängar och hagar som är starkt förknippade med svensk sommar. Idag är läget kritiskt för våra hagmarker som växer igen på grund av för få betande djur. Vi behöver fler betande djur för att behålla hagmarkernas mångfald.

Naturbetesmarkerna är inte bara viktiga för biologisk mångfald. Skarabygden har ett högt kulturhistoriskt värde. För att detta ska kunna åstadkommas, behöver man låta kor få beta och hålla markerna öppna och de låga ängsväxterna får möjlighet att fortsätta leva. Samtidigt får vi ett naturbeteskött med hög kvalitet.

Allt detta är våra jordbrukare med och levererar till. Sanna miljöhjältar. Det går att räkna upp så många fler vinster för ett samhälle med att bedriva lokala jordbruk. Ökad sysselsättning, bidrag till svensk matproduktion, friska djur med minst användande av antibiotika av alla EU-lännder, med mera, med mera.

Så här års är det lätt att drömma sig tillbaka till sommarens rekordvärme. Men samtidigt som vi njöt av sol och bad rasade skogsbränder och för landets jordbrukare var hettan och torkan en katastrof som tar lång tid att reparera.

Annons

Försenade utbetalningar av EU-stöd, krispaket på nationell nivå som bevisligen inte räcker till. Dålig skörd 2017 och ännu sämre skörd 2018. NU är det kris för flera bönder.

Ser Skara kommun något värde i ett krisstöd för jordbrukarna i kommunen, eller förbereder kommunen något ekonomiskt stöd för de som drabbats av torkan? Jordbrukarna går numera inte bara på knäna, de går i konkurs.

Vallebo