Jag har varit aktiv i SPF seniorerna i mer än sju år, varav fem år som ordförande i SPF Seniorerna Skara.

Vi har försökt att lyfta frågan om seniorboende vid varje lämpligt tillfälle men kommunens styrande har inte velat ta i detta. Det har inte varit en kommunal angelägenhet enligt kommunens styrande.

Det har därför inte heller funnits med i den kommunala bostadsförsörjningsplanen.

Under en utfrågning i april som SPF anordnade på ungefär samma sätt som den som tidningen ordnade den 1 september ställde jag igen frågan om detta till panelen och då verkade intresset vakna från flera håll.

Relaterat: Politiker ställdes till svars

Fredrik Nordström säger nu att när kommunen nu börjar bygga vid stationsplan skall där finnas ett seniorboende det skall han ge i uppdrag till Centrumsbostäders VD. Det är stationsområdet som är den bästa placeringen det har han stämt av med föreningarna. Jag skulle då vilja veta vilken företrädare i min förening han talat med om detta.

Relaterat: Repris: Stor valdebatt från Djäknescenen

Det skall då alltså finnas bland annat seniorboende i de nya hus som byggs.

Ett seniorboende är dock lite mer än en lägenhet med modern tillgänglighet hiss och så vidare.

Där behöver finnas gemensamhets utrymmen för aktiviteter och sammankomster, gärna någon form av värdar eller värdinnor som finns till hands under delar av dygnet gärna också utrymmen för motionsaktiviteter. Utomordentliga exempel finns att se så nära som i exempelvis Skövde.

Annons

Jag tycker det är mycket bra att det äntligen händer något i denna fråga men att det är mindre bra om man låser sig vid detta alternativ utan att se på andra möjlighet också.

PO Damberg

SPF Seniorerna Skaras kandidat till Kommunala Pensionärsrådet från 2019

PRO