Som operatör arbetar man ofta områdesindelat idag, vilket kan bli ineffektivt och skapa ojämn arbetsbelastning. Med ny teknik som tagits fram i forskningsprojektet Young Operator 2020 (YOU2), jämnar man ut arbetsbelastningen i ett arbetslag och skapar högre flexibilitet. Mobilappen har också som syfte att öka lagandan och attrahera en ny generation på fabriksgolvet.

– Det vi har gjort i det här projektet är att ta fram tre olika IT-lösningar, berättar Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde.

Annons

Hon konstaterar att det de använder lösningarna till är att samla in stora mängder data från olika datakällor i produktionen. Den information som de samlar in används sedan för att maximera arbetsflödet.

Ytterligare mål med projektet YOU2 har varit att skapa bättre förutsättningar för upplärning av nya operatörer och att underlätta förbättringsarbete genom enklare planeringsstöd.

Operatörer och forskare i samarbete

Den nya IT-lösningen betyder att varje anställd har en smart telefon med en mobilapp som talar om hur arbetsdagen ser ut; exempelvis vad operatören ska utföra och i vilken ordning. Om det dyker upp något som behöver åtgärdas akut, meddelar appen det genom vibration och ett meddelande. De som arbetar med detta på Volvo GTO har själva varit med och designat mobilappen och utformningen är baserad på artificiell intelligens.

– För oss är det viktigt att sätta framtidens personal i fokus och skapa förutsättningar att jobba med rätt saker. Nyttan vi ser med ett beslutsstödsystem är en jämnare arbetsbelastning och en bättre möjlighet att kunna planera sin dag. Genom detta projekt vill vi fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och följa den teknikutveckling som sker i samhället, säger Michael Bremert, projektledare vid Volvo GTO.

– Genom att samverka nära med industrin i ett projekt av den här kalibern skapar vi tillsammans stor industrinytta. Dels får industrin en bättre arbetsmiljö och kan attrahera unga människor till fabriksgolvet och dels så får vi forskare möjlighet att utvärdera vår forskning ”in action” i industrimiljö, säger Anna Syberfeldt.