Det är som att politiken går in och tar en chefsroll och vill leda även i detalj. Det resulterar i uppfattningen att det finns en tillitsbrist för tjänstemännens expertroll, och det tar bort känslan av att vi ska göra ett bra arbete tillsammans.

Relaterat: Hård kritik mot alliansbudgeten - sätter sig över Skollagen
Relaterat: Kommunalrådet svarar på skarpa budgetkritiken
Relaterat: Oppositionsrådets uppmaning - gör om budgetförslaget
Relaterat: Skaras skolchef lämnar sitt jobb

Den kultur som nu växer fram bland tjänstemännen är en tystnadskultur där enbart ja-sägare premieras. Eller rättare sagt, om man står upp för sin expertis och sitt uppdrag gentemot våra skattebetalare så trycks man ner och får repressalier, på mer eller mindre synliga sätt. Det politiska styret samt det söndrande trätandet mellan de politiska blocken gör att man är sin egen värsta fiende. Det skapar ett arbetsklimat där ingen vill göra Skara fantastiskt längre, det viktiga är att inte göra fel. Vilken typ av personal tror ni att vi attraherar hit då till kommunen?! I stort sett alla tjänstemän är väldigt proffsiga och jobbar lika bra under en ny politisk ledning, bara den behandlar personalen med respekt för sin roll. Tror ni vi har råd att byta ut och stöta ut kompetent personal på detta sätt?! En braindrain har redan påbörjats. Varsågod att fortsätta suga ut kommunen på skickliga medarbetare…

Medarbetare med hjärta för Skara

Relaterat: SkLT bjöd in till debatt - ett år efter valet