I Skara är antalet bostadslösa 72 och 37, 9 – om man räknar per 10 000 invånare. I Falköping är motsvarande siffror 66 och 20,1 per 10 000 invånare.

Så ser hemlösheten ut

5 900 personer bedöms vara akut hemlösa i Sverige, av dessa sover cirka 650 personer utomhus ell..

Så ser hemlösheten ut

5 900 personer bedöms vara akut hemlösa i Sverige, av dessa sover cirka 650 personer utomhus eller i offentliga utrymmen. Flest hemlösa i förhållande till antalet invånare är det i storstadsregionerna. En av tre har missbruksproblem. Ökningen av hemlösa är större bland kvinnor än män, men flertalet fortfarande män. Antalet akut hemlösa föräldrar med barn har ökat med nästan 60 procent sedan 2011. Var femte hemlös har blivit avhyst från sin bostad. Medelåldern har sedan 2011 sjunkit med tre år till 40 år.

Källa: Socialstyrelsen, Hem och hyra

I Skövde finns det enligt kartläggningen, som gjorts med hjälp av kommuner, landsting och frivilliga organisationer, 42 personer utan egen bostad, eller 20, 1 per 10 000 invånare.

Tidaholm sticker ut på ett positivt sätt. Där är ärendena så få att det i statistiken anges vara sex hemlösa eller färre.

Marie Blåder, avdelningschef för sektor socialtjänst i Skövde, säger att målsättningen är att ingen ska vara hemlös i kommunen.

Annons

— Det är viktigt att alla har en bostad och vi jobbar mot det målet. Det svåra är att vi samtidigt har en bostadsbrist. Men vi gör vad vi kan för att lösa situationen. Vi samverkar exempelvis kontinuerligt med kommunens kommunala bostadsbolag, Skövdebostäder.

Marie Blåder tillägger också att man försöker jobba förebyggande så att människor som ligger i riskzonen inte ska bli av med sin lägenhet.

— Det är inte lätt, men om en person exempelvis har betalningsanmärkningar så kan vi påtala vikten av att ta kontakt med sin hyresvärd och be om en avbetalningsplan för att inte riskera att bli vräkt, säger Marie Blåder.

Handlar det om störningar kan socialtjänsten uppmärksamma personen om att ifall det fortsätter så kan det riskera lägenheten.

Vad anser du om Skövdes siffror, 42 personer anges som hemlösa?

— Vi sticker inte ut, samtidigt som jag egentligen vill ha noll i den kolumnen. Sedan finns det olika hemlöshet, min upplevelse är att det inte är så många som är akut hemlösa, som inte har tak över huvudet, säger Marie Blåder.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning står drygt 33 000 personer i Sverige utanför bostadsmarknaden. På sex år har antalet ökat med 130 procent. Hemlöshet enligt myndighetens definition betyder att man bor utomhus, på härbärgen eller kvinnojourer, på kategoriboenden eller bostäder i social regi. Även personer som bor hos släkt och vänner och som sökt hjälp räknas in i statistiken. En bidragande faktor till ökningen sägs vara den rådande bostadsbristen.