Sten Bergheden (M) har ställt en fråga till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) om restaureringen av Hornborgasjön. Bergheden undrade vad statsrådet ska göra för att förbättra situationen för lantbrukare som drabbats av negativa konsekvenser av restaureringen.

Annons

Nu har han fått svar, men inte av Sven-Erik Bucht. Istället har frågan överlämnats till miljöminister Karolina Skog (MP).

I svaret lyfts positiva effekter av restaureringen för fågellivet och turismen fram. Det nämns också att ”det finns lantbrukare som upplever att förutsättningarna för att bedriva lantbruk har försämrats”.

Sten Bergheden ställde sin fråga efter att utvärderingen av restaureringen presenterats. I ett pressmeddelande hänvisade han till Naturvårdsverkets besked om att eventuella missnöjda markägare får vända sig till domstol och uttryckte att han måste ”veta om ministern är beredd att göra något för de drabbade”.

I Karolina Skogs svar konstateras enbart att Naturvårdsverket anser att skaderegleringen som gjordes på 90-talet kompenserade för skadorna och att Naturvårdsverket hänvisar till domstol för de fastighetsägare som anser sig ha lidit mer skada.

Utbytet av fråga och svar i sin helhet kan du läsa här.