Anders Forsberg, den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna, har nu överklagat Skaraborgs tingsrätts dom mot honom. Han dömdes för grov förskingring till fängelse i ett år. Överklagandet var väntat då Anders Forsberg kort efter att domen föll uttryckte att domen var absurd och att han skulle överklaga.

I överklagandet framförs att Forsberg ska frikännas för grov förskingring och att det ettåriga fängelsestraffet ska undanröjas. Om Anders Forsberg ändå fälls för brott ska påföljden vara annat än fängelsestraff eller åtminstone väsentligen kortare fängelsestraff, enligt överklagandet.

Anders Forsberg har medgett sakomständigheterna i det han åtalas för, det vill säga att han lånat sammanlagt 1,1 miljoner kronor från Skaraborgs partidistrikt utan någon annans vetskap. Pengarna användes för att täcka likviditetsproblem i hans företag och betalades senare tillbaka.

Annons

I överklagandet framförs att det aldrig funnits någon risk för en slutlig förlust för partidistriktet. ”Gården har inte varit högt belånad och det har under hela perioden förelegat ett ytterligare kreditutrymme vilket visas av att nya krediter har upptagits.” heter det i överklagan.

Det uttrycks också att Anders Forsberg har för avsikt att inkomma med ny vittnesbevisning i denna del.

Brottet ska inte ses som grovt, enligt överklagandet. Det tas upp att Forsberg aldrig lånat så mycket som 1,1 miljoner kronor vid ett enskilt tillfälle, utan att det är den sammanlagda summan under tre år.

Anders Forsberg menar vidare att han inte ägnat sig åt vilseledande bokföring, då han inte utfört någon aktiv åtgärd för att dölja sitt förfarande.

I överklagandet framförs också att Anders Forsberg som en direkt följd av händelsen har lämnat alla politiska uppdrag inklusive det som riksdagsledamot och att detta måste beaktas mer än vad tingsrätten gjort.