Bäste sjukhusdirektör

Jag heter Andreas Ullgren, arbetar som ambulanssjuksköterska i Skara.

Jag skriver till dig med anledning av det sparförslag som nu drabbar en av Skaras ambulanser nattetid och inte minst en stor del av länets invånare.

Vi på Ambulansen i Skara anser att det är ett illa genomtänkt förslag. Ambulansverksamhetens kärna är att bedriva en trygg och effektiv prehospital sjukvård där beredskapstid ger den stora egenskapen av trygghet till våra invånare.

Att minska en ambulans nattetid är i sig inget problem, då övriga ambulanser självklart finns tillgängliga. Dock så mister vi många viktiga beredskapstimmar, som bör finnas till hands för personer med exempelvis pågående hjärtinfarkt, stroke eller för barn som satt i halsen – listan kan göras lång där tidsvinsten är av mycket stor vikt för att minska vårdlidande och undvika ökade kostnader för sjukvården i ett senare skede i patientflödena.

Ambulansstationen i Skara ligger också geografiskt väldigt bra till då vi inte sällan hjälper våra grannkommuner med prehospital sjukvård, en egenskap som nu helt försvinner om förslaget får igenom.

Dagtid har vi en beredskap som nu gott räcker till, dessutom har vi fått två stycken bedömningsbilar som gör ett utmärkt arbete – jag har själv arbetat på dessa.

Problemet är att bedömningsbilarna är verksamma dagtid när vi redan har gott om resurser och vårdcentraler samt andra vårdinrättningar har öppet med full kapacitet.

Annons

Dessa bedömningsbilar är och kan vara en värdefull resurs, men jag skulle aldrig byta ut en akutambulans mot en bedömningsbil en enda dag. Akutambulansen är verksamhetsområdets viktigaste och vassaste vapen, en resurs för det allvarligaste sjukdomstillstånden och olyckshändelserna.

Jag ser det därför som en högst naturlig del att överföra bedömningsbilarnas budget till akutambulansernas i rådande tider då besparingar skall göras, något som vår verksamhetschef uppenbarligen inte håller med om. Det är ju ”andra pengar”, har vi fått höra. Men det är väl skattemedel det också?

Under sommartid när vi inte kan bemanna alla våra enheter då väljer man att inte ställa av en akutambulans utan väljer istället bort bedömningsbilarna. Men nu är plötsligt dessa bilar orörbara. Logiken går inte ihop i detta resonemang, anser jag.

Att avveckla bedömningsbilarna skulle ge en besparing på 5 miljoner kronor. Pengar som gör att vi kan behålla ambulansverksamhetens och sjukvårdens förlängda akutmottagning, EN ambulans, och mer beredskapstid.

Varför? För säkerhets skull!

Med vänlig hälsning

Ambulansen Skara genom Andreas Ullgren