Manegen är krattad för en gemensam räddningstjänst i Tidaholm, Falköping, Skara och Götene. I november fattar fullmäktige i de fyra kommunerna beslut om att skapa Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

— Det förebyggande arbetet är viktigt och det syns med det nya namnet, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelseordförande i Skara.

— Vi är föregångare på det sättet. Vi tittar på olika sätt att arbeta förebyggande och inte bara det som traditionellt har setts som räddningstjänst. Det är analogt med myndighetsutvecklingen. Det heter inte Räddningsverket längre utan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger Stefan Swenson, räddningschef i Falköping-Tidaholm.

Med den nya organisationen kommer det att finnas tre räddningstjänster i Skaraborg – östra, västra och nu också en mellersta.

Annons

Den operativa ledningen för Samhällsskydd mellersta Skaraborg placeras i Falköping där det redan finns en för de fyra kommunerna gemensam sambandscentral. Falköping kommer också att inneha ordförandeposten i den nya räddningsnämnden med tolv ledamöter. De tre övriga kommunerna får var sin vice ordförande.

Förutom att arbeta mer förebyggande finns tankar på att bättre utnyttja det faktum att räddningstjänsten är bemannad dygnet runt för att utveckla servicen till invånarna.

— Vi sätter medborgarna i fokus genom att arbeta för större trygghet, säger Anna-Karin Skatt, kommunstyrelseordförande i Tidaholm.

Annars ska förändringen inte märkas i Skara, Tidaholm och Falköping. I Götene är ambitionen att organisationsförändringen ska stärka deltidsstyrkan som får slita ont i dag.

— Vi har pratat i flera år om att det är svårt att rekrytera deltidspersonal i Götene. Eftersom de är färre än de egentligen ska vara sliter vi hårt på dem, säger Roger Almgren, räddningschef i Skara-Götene.

— Det här är en nödvändighet för att öka säkerheten hos oss, säger Åsa Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Götene.