Den mest vanliga cancerformen för män är prostatacancer och för kvinnor bröstcancer. Men en av de mest omdiskuterade och den cancer som det anses går att göra mycket i förebyggande syfte är malignt melanom.

I Västra Götaland väntas hundratals få besked om malignt melanom och det är fyra gånger så mycket som 1970. 500 svenskar dör varje år av cancerformen.

–Det går förstås att hitta både positiva och negativa uppgifter om utvecklingen. Nya behandlingsmetoder har inneburit att överlevnadsgraden har ökat. Vi uppskattar att i dag klarar sig fyra av tio patienter mer än fem år. 1970 var det endast fem av hundra, säger Marianne Maroti.

Men antalet individer som drabbas ökar hela tiden i takt med att befolkningen blir allt äldre och det gäller de flesta cancerformer. Två av tre som får någon cancer har fyllt 65 år.

För hög solexponering är den största orsaken till att många drabbas av cancerformen malignt melanom.
Foto: Stefan Fels

Marianne Maroti berättar att det räcker med 15 minuters solexponering varje dag för att få den dos D-vitaminer som kroppen behöver och då helst med kortärmad tröja, solglasögon och keps på huvudet.

–Hur känslig man är består till största delen vilken hudtyp man har. De som är mest känsliga vet i regel om att de har hudtyp ett. För dessa är stor återhållsamhet mot direkt exponering av solen verkligen att rekommendera.

Och enligt Marianne Maroti handlar det som tidigare vara observant och kontrollera sin hud noga.

–Alla fläckar som förändrar sig snabbt och dessutom ger ifrån sig klåda eller att det kliar är viktigt att få kontrollerade av en läkare. Det är alltid bättre att ta kontakt en gång för mycket.

Annons

Även om det inte går att bevisa exakt tros en del individer sjuka långt efter det att han eller hon låg i solen, en så kallad fördröjningseffekt således, som med asbest på byggarbetsplatserna under 1960-talet. En stor del av arbetarna fick lungcancer långt in på 1980-talet.

–Vad man gjorde när man var yngre går inte att ändra på. Det som är viktigt är att vi sprider information om att det är barn och unga som ska vara mest försiktiga att bränna sig.

Nya metoder för att behandla och förhindra spridning har också utvecklats som bidragit till en positiv utveckling.

Vad är du mest oroad över vad gäller utvecklingen?

–Det är svenskarnas attityd till solexponering. Fortfarande är det så att man kan upplevas som en mes om man till exempel har en kortärmad tröja på sig eller skyddar sig på annat sätt mot solen, säger Marianne Maroti.

Drygt 30 000 i landet har sjukdomen

1970 överlevde 36 procent av dem som fick cancer i Sverige, i dag är siffran 72 procent.

..

Drygt 30 000 i landet har sjukdomen

1970 överlevde 36 procent av dem som fick cancer i Sverige, i dag är siffran 72 procent.

Drygt 30 000 i landet beräknas i dag ha malignt melanom. Nästan uteslutande ligger för hög solexponering bakom sjukdomen.