Vi deltog i Lärarförbundets frukostmöte i vårens budgetprocess, och vill tacka för ett givande utbyte, i linje med övriga goda samtal och möten vi haft med de fackliga företrädarna.

Den dialog som nu efterfrågats i samband med skrivelsen från rektorerna har självklart riktats just till skrivelsens undertecknare, som inte var någon facklig organisation.

Relaterat: Lärarförbundet saknar dialog om budgeten

Utöver politikernas dialogmöte med Lärarförbundet har ju dialog med facken kring ledningens budgetförslag skett i enlighet med regelverket, genom informationsmöte och förhandling i MBL. Detta är den reguljära vägen att dialogisera budgetförslaget från ledningen.

Vi tog med glädje till oss Lärarförbundets skrivelse som lyfte flera av den politiska ledningens förslag för stärkt förskola, vuxenutbildning och budget som positiva.

Det är med förvåning vi ser att Mari Velander för Lärarförbundets räkning skriver att de i sin kommentar i MBL “påpekar den oro de känner för den detaljstyrning vi ser”. Det återfinns ingen skrivning om varken detaljstyrning eller oro i Lärarförbundets skrivelse. Om det som åsyftas är den avslutande skrivningen om att Lärarförbundet är de första att skriva på Alliansbudgetens skrivning om att professionell frihet är de ledord som ger bäst effekt ut i lärande i våra skolor och att man förutsätter att beslut om verktyg och metoder även i fortsättningen kommer att få beslutas av yrkesutövarna så är ju detta just vad Alliansbudgeten eftersträvar, varför vår tolkning varit att vi i sak är överens.

Annons

Dialog med samtliga fackliga organisationer om såväl budgetimplementering som kommande budgetar kommer naturligtvis att fortsätta, vi bjuder in redan i augusti. Vi ser fram emot att skickliggöra varandra, och gemensamt ta ansvar för skolans positiva utveckling i Skara.

Lars Berg (C)

Leif Brohede (KD)

Karl-Gustav Bynke (L)

Lotta Grönlund Plöen (M)

Ylva Pettersson (M)