Mjölken är redan svensk, men nu ska även osten bli det.

– Vi har som ambition att allt på tallriken ska vara svenskt, säger Katarina Jonsson (M).

På onsdagen hade hon och de övriga i Alliansen kallat till pressträff hos mjölkbonden Kalle Svartvik på gården Esbjörntorp i Värsås som säljer mjölk och yoghurt.

– Vi har också med oss Torbjörn Bergman (M) från servicenämnden som ansvarar för måltidsverksamheten, fortsätter Katarina Jonsson.

Hon tog upp den mycket varma sommaren som "satt spår i matproduktionen och gjort att det är ganska tufft att vara lantbrukare idag".

– Det är här är inget plötsligt utspel från vår sida utan vi har länge haft ambitionen att värna det svenska lantbruket, det har varit en röd tråd genom hela mandatperioden. Nu vill vi ta det sista steget mot att vi inom den offentliga sektorn ska kunna köpa hundra procent svenskt, säger Katarina Jonsson.

Torbjörn Bergman (M) inflikade att kommunen redan köper in enbart svenska ägg och att allt kött är till 95 procent svenskt.

– Cirka 70 procent av allt livsmedel som köps in är svenskt. Resten är sådant som inte går att köpa svenskt, som ris och bananer.

Centerpartiets kommunalråd, Ulrica Johansson, förklarade att kommunen vill hålla fast vid krav motsvarande svensk djurhållning vad gäller kött.

2013 var 60 procent av köttet som serverades på skolorna och i omsorgen svenskt, idag är motsvarande siffra cirka 90 procent.

Annons

– Vi vill ge kvalitet till våra kunder i skola och omsorg, säger Ulrica Johansson.

Alliansens förhoppning är att förslaget om ett tillskott på 200 000 kronor ska antas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid deras nästa möte och att sektor service sedan ska få i uppdrag att verkställa beslutet om att även all ost ska vara svensk.

Kommunen har tidigare skjutit till 500 000 kronor för att få enbart svenskt kött på de offentliga tallrikarna.

Alliansen säger sig vara riktigt stolta över att man nått så här långt i sin ambition.

– Sedan har vi haft turen att lyckas anställa väldigt duktiga kockar till våra skolor, säger Torbjörn Bergman (M).