Katarzyna Prystupa Chalkidis är läkare på hudkliniken på Skaraborgs sjukhus Skövde. Till henne och hennes kollegor kommer patienter som fått hudrelaterade besvär på grund av sina tatueringar.

– Det vi ser mest är allergiska reaktioner mot färger. Besvären kan komma relativt snabbt, men det kan ta tid innan de syns, säger Katarzyna.

– Reaktionerna kan komma i form av klåda och olika hudförändringar, som annorlunda struktur på huden och pigmentbortfall.

En tatuerad hud kan också påverkas i samband med magnetröntgen i form av svullnad och en brännande känsla. Vidare kan gula och orangea partier i en tatuering reagera mot solexponering, även då i form av kliande utslag.

Men problemen kan också uppstå i form av förstorade lymfkörtlar. Katarzyna benämner det som en malignliknande process.

Misstas för cancer

– När det händer kan man tro att det är något farligt, som cancer, men det kan alltså vara en reaktion på en tatuering. Problemet med detta är att man som läkare måste bli mer observant när man gör sina diagnoser, säger Katarzyna.

Andra effekter som Katarzyna lyfter är svårigheten att se så kallade multipla födelsemärken som sitter i en tatuerad yta.

Annons

– En sådan placering gör att det blir svårt att följa hur ett sådant födelsemärke utvecklas över tid, konstaterar hon.

När det gäller svarta tatueringar har ett samband med sjukdomen sarkoidos observerats.

– Man har märkt att folk med svarta tatueringar som drabbas av hudreaktion kan ha sarkoidos, som är en sjukdom med inflammatoriska vävnadsförändringar i olika organsystem. I en sådan situation behövs mer utredning, säger Katarzyna.

Tungmetaller

I fjol kontrollerade läkemedelsverket tatueringsfärger från 29 olika tillverkare. 15 av dem visade sig innehålla förbjudna ämnen i form av bland annat olika tungmetaller. Dessa skulle tas bort från den offentliga marknaden.

– Det var flera olika tungmetaller av vilka en del är cancerframkallande, så det är inga roliga saker, säger Katarzyna.

– Just nu finns ingen klinisk bevisning på samband mellan cancer och tatueringar, men det finns misstankar om det och med många och stora tatueringar är det svårt att se vad som händer i framtiden.

Personer som kommer till hudklinken för att få hjälp med problem som orsakats av tatueringar får den vård som kan ges. Är det allergisk reaktion kan det handla om lokal behandling med starkt kortison. Laser går däremot inte att använda när det handlar om allergier.

– Då sprider sig pigmentet och det kan istället bli en systemisk reaktion. Man får ta bort dem med ett kirurgiskt ingrepp, förklarar Katarzyna.

På frågan om de avråder några speciella grupper från att tatuera sig nämner Katarzyna i huvudsak dem som har allergier, eksem och psoriasis.

– När de frågar säger vi absolut nej, säger hon.