— Merparten av dem upptäcktes i Skara och på Skaraborgsgatan framför allt, säger kommun- och trafikpolis Oscar Svantesson.

Polisen i västra Skaraborg har lovat Skara kommun och medborgarna där att under 2017 göra sex trafikinsatser med inriktning mot cykel.

I mitten av mars genomfördes den första, en insats som även riktades mot Lidköping och Götene.

— Budskapet om kontrollerna, som i första hand handlade om användandet av belysning, hade nått ut och det känns positivt. Glädjande många hade nåtts av vår information och cyklade på ett riktigt sätt, säger Oscar Svantesson.

— Men 25 personer rapporterades för olika förseelser och kommer att få betala böter. De cyklade exempelvis utan lyse, körde på fel vägbana och paråkte. Böterna som väntar för detta ligger på 500 kronor, fortsätter han.

Otydliga markeringar

I Skara stoppades de flesta cyklister på Skaraborgsgatan. En gata som, enligt Oscar Svantesson, saknar tillräckligt tydliga markeringar som visar var cyklisterna ska åka och var fotgängarna hör hemma.

Men på den punkten väntar bättring, säger han.

— Kommunen ska måla upp bättre markeringar i vår. Varje påfart får en målad cyklist respektive fotgängare för att det ska bli så tydligt som möjligt.

Eventuellt kommer nästa utlovade cykelkontroll att genomföras i samband med det arbetet, uppger kommun- och trafikpolisen.

Brev till föräldrar

I maj fortsätter polisens arbete för att öka säkerheten för cyklisterna.

— Då besöker vi alla grundskolor i Skara kommun för att informera eleverna om bland annat vilka regler som gäller när man cyklar. Samtliga föräldrar till barn i grundskolan kommer samtidigt få ett brev med rubriken Cykla säkert. Här får de bland annat information om hur många cyklister som skadas varje år.

Varje år omkommer mellan 20 och 30 cyklister i trafiken i Sverige, uppger Svantesson. Cirka 2 000 skadas allvarligt.

Under 2016 skadades 55 cyklister inom Skara kommun, vilket statistiskt sett innebär att ungefär en person skadas varje vecka.

Hur stort mörkertalet är vet man inte, påpekar Svantesson.

Hur såg hjälmanvändandet ut under kontrollveckan?

— Vi stoppade ett antal cyklister under 15 år som cyklade utan hjälm. Och vi ringde också hem till deras föräldrar.