Redan i dag finns en två våningar hög fastighet med sammanlagt 16 lägenheter på platsen i kvarteret Frigga. Fastigheten står dock tom i dag och är, enligt det kommunala bostadsbolagets VD Stefan Rånes, i dåligt skick och ska rivas.

— Efter långa diskussioner har vi beslutat att det inte är någon idé att renovera den. Vi planerar i stället att bygga nytt i två plan. Det blir sex LSS-lägenheter på bottenvåningen och nio hyreslägenheter på andra våningen, säger han.

Rånes uppger också att LSS-lägenheterna är på två rum och kök, fördelade på vardera cirka 50 kvadratmeter. Sju av lägenheterna på andra plan är också på två rum och kök medan övriga två är tre rum och kök på vardera cirka 65 kvadratmeter.

I förra veckan godkände kommunstyrelsen den detaljplan som är nödvändig för bygget och om inget oförutsett inträffar planeras byggstart efter semestern.

— Planen har inte vunnit laga kraft ännu, men jag hoppas verkligen inte att beslutet överklagas, säger Rånes.

Utdömda boenden

Håller tidplanen kan de färdigprojekterade lägenheterna stå klara för inflyttning cirka ett år efter byggstarten.

Som tidningen berättat tidigare håller Centrumbostäder i Skara AB för närvarande också på att bygga två LSS-boenden i kvarteret Månglaren.

I höstas togs första spadtaget på boendena och den första juli kommer den första hyresgästen att flytta in.

— Att vi bygger flera boenden samtidigt beror bland annat på att flera befintliga inte uppfyller lagkraven och är utdömda. Det är dessutom brist på platser, säger Rånes.