Annons

Annons

Annons

Insändare
Vindkraften del av lösningen – myter och desinformation del av problemet

Det är bråttom. 2020-talet blir avgörande för att hejda den globala uppvärmningen - då är elektrifiering och vindkraftsutbyggnad avgörande lösningar. Elektrifieringen i industri- och transportsektorerna gör att elanvändningen kan dubbleras till år 2035. Omställningen stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till att säkra svenska jobb. Men det förutsätter en säkrad tillgång till el med konkurrenskraftigt pris – redan idag. Just nu är det bara vindkraften som kan byggas ut så snabbt och så billigt som behövs, skriv Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Dialog och öppen debatt är förutsättningar för att elektrifieringen ska kunna genomföras, eftersom den medför förändringar som kommer att påverka oss alla på olika sätt. Elproduktion byggs på nya platser och elledningar dras där de tidigare inte har gått. Alternativen, att inte göra tillräckligt eller inte göra något alls, har en mycket hög kostnad. Det är svenska jobb, vårt välstånd och våra barns framtid som står på spel. Då är det problematiskt att debatten ofta innehåller myter, vinklade fakta och överförenklade lösningar. Vindkraftsskeptiker lyfter ofta osanningar om vindkraften och dess påverkan.

Annons

Annons

Låt oss bemöta några vanliga felaktigheter som cirkulerar i debattartiklar och på sociala medier:

All vind, sol, vatten och biokraft har sedan 2003 fått ekonomiskt stöd genom elcertifikatsystemet, som bekostas av elkonsumenterna, inte av skattemedel. Elkonsumenternas kostnad för stödet har med råge täckts av att den nya elproduktionen har pressat ner elpriserna. Sedan 2021 har elcertifikaten slutat att delas ut, dvs. att all ny vindkraft står på egna ben.

PFAS förekommer nästan överallt i naturen och den största kända källan är brandskum vid brandövningsplatser. Det kan förekomma PFAS även i vindkraftverk och annan elproduktion, men en ny rapport från danska Naturvårdsverket visar inte på någon förekomst av PFAS de testade vindkraftbladen.

Utöver detta kan vindkraftsskeptiker kasta ur sig insinuerande frågor som lämnas obesvarade och de presenterar sällan egna lösningar, förutom sådana som underblåser den onödiga polariseringen mellan olika kraftslag.

Växthusgasutsläppen måste minska för att vi ska kunna motverka klimatförändringarna – samtidigt som vårt land fortsätter leva och utvecklas. Alla goda krafter och alla utsläppsfria kraftslag behövs. Då kan vi inte låta spridningen av myter och desinformation motverka konstruktiva samtal om hur omställningen kan genomföras.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan