Annons

Annons

Annons

Arbetsmiljön på Katedralskolan

Insändare
Replik: ”Lite självrannsakan vore kanske på sin plats”

Ted Ek skriver att han tänker ta ansvar genom att inte diskutera i insändare. Det skriver han i en insändare. Som svar på det svar han fick när han själv drog i gång diskussionen. I en insändare. Det här är symptomatiskt för hur den centerstyrda vänsterkoalitionen resonerar, skriver Albin Berlin (SD) i en replik.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Albin Berlin (SD) efterfrågar självrannsakan när det gäller tonen i den politiska samtalet.

Bild: Josefine Hektor

Annons

Vi noterar ditt fokus på tonen i det politiska samtalet, Ted. Men lite självrannsakan vore kanske på sin plats med tanke på hur centerpartister agerar som skolgårdsmobbare skriker okvädningsord och uppför sig i korridorerna i kommunhuset. När det gäller frågor av sådan betydelse som arbetsmiljön på Katedralskolan, är det innehållet i diskussionen, inte tonen, som är av största vikt. Vi delar din åsikt om att det är viktigt att ge förutsättningar för att verksamheterna ska nå sina mål, men vi kan inte blunda för att det finns allvarliga problem som behöver åtgärdas.

Det finns mycket riktigt system för hur arbetsmiljöuppgifter ska hanteras av tjänstepersonerna. På delegation från politiken. Men det yttersta ansvaret kan politiken aldrig delegera. Det är personligt och juridiskt och enskilda ledamöter i en nämnd kan utkrävas straffansvar. Därför skriver också SKR i sin handbok för hur förtroendevalda ska klara arbetsmiljöansvaret: ”den högsta (politiska) ledningen har alltid kvar det yttersta ansvaret för att försäkra att verksamheten håller en god arbetsmiljö. Om så inte är fallet - ingrip!” Ingrip!

Annons

Annons

Det var därför jag frågade rakt ut om ni var nöjda med hur ni hanterade denna fråga och om ni skulle acceptera att det hanterades så här på er arbetsplats. Jag förstår att frågan kanske träffade en öm punkt och upplevdes som väldigt direkt, något jag noterar och ska försöka tänka på i framtiden.

Vi upplever att den politiska ledningen gör det svårt att ta del av opartisk information. Till exempel fick vi inte ens veta något om 66A-anmälan på ett möte om arbetsmiljön. Detta är inte att ge en tydlig bild att besluta utifrån.

Vi vill också påpeka att det har skett ett ansvarsgenombrott. Nämnden har ett ansvar att hantera detta. Det är inte tillräckligt att bara ge förutsättningar och stöd, vi måste också agera när det uppstår problem. Att avfärda dessa problem är inte att ta ansvar. Vi har försökt lyfta detta och har undvikit att diskutera det utanför nämnden, fram tills du valde att skriva en insändare.

Katedralskolan spelar en viktig roll i Skara kommun och det är viktigt att ge skolan de bästa förutsättningarna. Men att ge de bästa förutsättningarna innebär också att ta problemen på allvar och att inte avfärda dem. Vi ser fram emot att fortsätta denna diskussion och att tillsammans arbeta för att förbättra arbetsmiljön på Katedralskolan.

Som en person sa som alltid stod upp för den lilla människan: Vissa saker måste man göra, annars är man ingen människa utan bara en liten lort.

Albin Berlin (SD) Ersättare i Barn och -Utbildningsnämnden.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan