Annons

Annons

Annons

Arbetsmiljön på Katedralskolan

Insändare
Replik: Förändring på Katedralskolan – från Ord till Handling

Det står klart att Katedralskolan nu står inför en djup arbetsmiljökris. Berättelser från lärare och fackliga representanter om chefer och rektorer som utövar kränkningar och i vissa fall repressalier, är oacceptabla. Det framkommer tydligt att skolledningen saknar den kompetens som krävs för att skapa en positiv och fruktbar arbetsmiljö, vilket resulterar i att lärare avgår i alarmerande antal.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Vi behöver även omvärdera vår terminologi och hantering av problemen. Att avfärda allvarliga problem som "ett missnöjt arbetslag" är både missvisande och skadligt.”, skiver Albin Berlin (SD), ersättare i Bun, i en replik.

Bild: Sanna Svensson

Annons

I min roll som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden är jag fast besluten att hantera dessa problem. Vi i oppositionen har ständigt strävat efter konstruktivt samarbete, trots att majoriteten verkar blunda för problemens allvar. Vårt mål är enkelt: att garantera att våra skolor fungerar effektivt och att all personal behandlas rättvist och med respekt.

Annons

REPLIK PÅ: Tråkig sommaravslutning på min första nämndstermin

Annons

För att klargöra – vi har inte framfört missförtroendeförklaringar utan skäl, ej heller bjudit in missnöjd personal till våra nämndsmöten för att skapa kaos. Vid ett tillfälle var vi tvungna att åberopa reglementet för att försvara rätten för fackliga representanter att delta i våra möten – något som borde vara självklart i en fungerande demokrati.

Vi tvekar inte att konfrontera eventuella osanningar. Om detta uppfattas som stötande, bör avsändaren reflektera över sina ord. Mitt syfte här är inte att skapa en trevlig stund, utan att hantera problem och söka lösningar.

Majoriteten hävdar att ni saknar detaljer om problemen på Katedralskolan, men begär ändå detaljer från representanter på mötet samtidigt som ni förhindrar lärarna från att delta i diskussionen. Denna praxis måste förändras. Vi måste involvera alla berörda parter i beslutsprocessen, inklusive fackliga representanter och de lärare som har haft modet att tala ut.

Vi behöver även omvärdera vår terminologi och hantering av problemen. Att avfärda allvarliga problem som ”ett missnöjt arbetslag” är både missvisande och skadligt. Det är dags att ta problemen på största allvar, och att förverkliga våra ord med konkreta åtgärder.

Framtiden kräver handling. Vi behöver en total översyn av skolledningen och chefskulturen. Ordning och reda måste återställas, och rättvisa måste garanteras. Vi måste skapa en trygg och stödjande arbetsmiljö för vår personal, och säkerställa att våra elever får den utbildning de förtjänar. För att uppnå detta, kommer vi arbeta så mycket som krävs med de medel som krävs. med eller utan er hjälp.

Albin Berlin, Sverigedemokraterna

Ersättare i Barn och Utbildningsnämndena

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan