Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Insändare
Solparker kan försörja ytterligare 72 000 villor

Genom snabba beslut kan solparkerna bidra till att pressa elpriset redan nästa sommar. Solparker som tillsammans kan producera 358 GWh el, motsvarande användningen av hushållsel i 72 000 villor.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Mikael Andersson

Annons

Elräkningarna är fortsatt en svår belastning för hushåll, företag och offentliga verksamheter i Västra Götaland. Solkraften kan snabbt bidra till att pressa elpriserna, samtidigt som den minskar beroendet av fossila bränslen från Ryssland och reducerar vår klimatpåverkan.

För några år sedan var det få som trodde på ett genombrott för markbaserade solparker i Sverige. Nu går det mycket snabbt, enligt en kartläggning från Svensk Solenergi:

Annons

Under 2022 godkändes solparker i Västra Götaland som kan producera 59 GWh (gigawattimmar) el vilket motsvarar användningen av hushållsel i 12 000 villor.

Vid slutet av året väntade solparker som kan producera 358 GWh el, vilket skulle räcka till 72 000 villor, på besked från länsstyrelsen.

Sett till Sverige som helhet finns det enormt stor potential för solel. Tillsammans skulle godkända anläggningar och de solparker som väntar på besked kunna producera 5 800 GWh el. Det är lika mycket som årsproduktionen i en av de avstängda kärnkraftsreaktorerna vid Ringhals.

Annons

Solel är det kraftslag som kan byggas ut allra snabbast och ger effekt på kort sikt. En ny solpark kan anläggas på bara 12–18 månader, så redan till sommaren 2024 kan vi ha nya anläggningar i drift som pressar elpriset.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med sju andra länsstyrelser konstaterat att höga elpriser får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Bland annat riskerar nyinvesteringar inom näringslivet fördröjas och det finns en allvarlig risk för följdeffekter i form av fler långtidsarbetslösa och ökad ojämlikhet.

Västra Götaland kan snabbt bidra till att lindra situationen genom att ge klartecken till väntande solparker. Men det behövs fler åtgärder på nationell nivå för att få fart på utbyggnaden i hela landet:

1. Regeringen bör ta fram åtgärder som kraftigt kortar handläggningstiden, säkerställer likvärdig hantering och underlättar avvägningen mellan solparker och andra samhällsintressen.

Annons

2. Energimarknadsinspektionen bör lämna förslag till åtgärder som kraftigt kortar ledtiderna för elanslutning lokalt och regionalt, med likvärdiga och rättvisa avgifter för solkraft i hela landet.

3. Energimyndigheten bör ta fram en nationell strategi för solkraft, som inkluderar ett planeringsmål för solkraft på 15 procent av elanvändningen eller 30 TWh år 2030.

Det finns ingen anledning att vänta. Solkraften är redo att leverera – för både klimatet och lägre elpriser.

Anna Werner, Svensk Solenergi

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan