Annons

Annons

Annons

Skövde

Insändare
Tranan: ”Ge oss de bästa förutsättningarna”

2022 hade vi på Kvinnohuset Tranan 956 stödsamtal i vår öppna samtalsmottagning. Kvinnor och tjejer hör av sig och berättar om grovt våld, sexuella övergrepp, hot och kontroll. Mäns våld påverkar kvinnor i Skaraborg varje dag. Vi uppmanar kommunerna – ge oss de bästa förutsättningarna att fortsätta finnas där för kvinnor och barn!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Marie Ekman och Leona Larsson på Kvinnohuset Tranan.

Bild: Lisa Bring

Annons

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Samhällsansvaret slås fast i socialtjänstlagen, i nationella och kommunala politiska målsättningar och i brottsbalken. Ändå är det långt från verkligheten för många kvinnor och barn i Skaraborg.

Under 2022 hade Kvinnohuset Tranan 956 stödsamtal, en ökning med 53,7 procent sedan 2021. Kvinnor och tjejer från hela Skaraborg hör av sig och berättar om grovt våld, sexuella övergrepp, hot och kontroll. Anhöriga hör av sig och ber om råd för hur de ska kunna stötta familjemedlemmar och vänner som är utsatta för mäns våld. Totalt i Sverige hade vårt riksförbund Unizons jourer 194 900 stödsamtal 2022 – en ökning med 40 % sedan 2020. Ett bevis på att mäns våld mot kvinnor tyvärr inte minskar, och att kvinnors och barns behov av stöd och skydd fortsatt är mycket stort.

Annons

Annons

Mäns och killars våld mot kvinnor och flickor är en kriminalitet som pågår dygnet runt, året om. Det kostar kommunerna stora summor varje år, men den största kostnaden är lidandet för utsatta kvinnor och barn och deras anhöriga.

Vi är många som tycker att kvinnors och barns liv är viktiga. Som idéburen och icke vinstdrivande kvinnojour har vi en unik kunskap, erfarenhet och samhällsbärande roll i området. Allt vårt arbete utgår från kvinnors och barns levda erfarenheter av mäns våld. Vi stöttar och skyddar våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn, vi förebygger våldet i samarbete med idrottsföreningar och företag och vi påverkar politiken så att mäns våld mot kvinnor ska finnas högst upp på den politiska dagordningen.

När Skaraborgs kvinnohusförening Tranan öppnade Kvinnohuset Tranan år 1991 hade verksamheten stöd av Skaraborgs 15 kommuner. Idag är det endast 9 kommuner kvar i samarbetet. Vår målsättning är att fortsätta arbeta med både stöd, skydd, prevention och påverkan för att bekämpa våldet på både kort och lång sikt – på individ- och samhällsnivå. Och vi ser vinster med att göra det i samverkan över kommungränser.

För att kunna fortsätta med vårt livsviktiga arbete måste vi ha de bästa förutsättningarna. Vi vill se:

✓ Långsiktig finansiering till hela verksamheten, inte enbart akuta insatser när våldet är ett faktum, utan även lättillgängligt stöd, förebyggande arbete och utbildningsinsatser.

Annons

Annons

✓ Fler kommunala samverkansavtal med oss genom IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap. Avtalen ska ge oss långsiktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet som kommuninvånarna i Skaraborg har behov av.

✓ Använd oss till utbildning och kunskapsspridning. Vi besitter mångårig erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Tillsammans måste vi skapa den trygghet som Skaraborgs kvinnor och barn har rätt till!

Marie Ekman, Ordförande Kvinnohuset Tranan

Leona Larsson, Verksamhetschef Kvinnohuset Tranan

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan