Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Insändare
Staten måste ta ansvar för kontanthanteringen

Anna Kinberg Batras betalningsutredning saknar konkreta förslag kring hur staten ska ta ansvar för att upprätthålla kontanthanteringen i samhället.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Eva-Lena Olsson, Henrik Nyblad

Annons

Nyligen presenterade Anna Kinberg Batra sin betalningsutredning som har haft i uppdrag att tydliggöra statens respektive näringslivets roll på betalningsmarknaden, bland annat vad gäller kontanthanteringen.

Att det finns en fungerande kontanthantering är viktigt för samhället. I grunden handlar det om att människor ska kunna välja hur de vill betala. Men kontanter är också nödvändiga för människor som befinner sig i digitalt utanförskap och för att samhället inte ska bli för sårbart i en krissituation.

Annons

Samtidigt har efterfrågan på kontanter minskat rekordsnabbt i Sverige, vilket har lett till att många företag som erbjuder kontanttjänster har minskat eller upphört med sin verksamhet.

Det var delvis mot denna bakgrund som Anna Kinberg Batra fick i uppdrag att utreda vilken roll staten respektive näringslivet ska ha när det gäller den samhällsviktiga kontanthanteringen. Tyvärr tycker jag att utredningen landar alldeles fel i den frågan, i och med att den är otydlig när det gäller statens ansvar och förespråkar tvång gentemot privata aktörer.

Annons

Även om betalningsutredningen slår fast att staten bör ta ett större ansvar för kontanthanteringen, så konkretiseras inte hur staten ska göra detta. Exempelvis står i utredningen att staten ska "underlätta" för personer att betala räkningar med kontanter och för handlare som säljer livsnödvändiga varor i gles landsbygd att ta emot kontanter, men ingenting står om hur detta underlättande ska ske.

Skrivningarna kring de privata företagens ansvar för kontanthanteringen är desto skarpare. Anna Kinberg Batra tycker att staten ska säkerställa att företag inte själva kan välja bort att utföra samhällsviktiga kontanttjänster när marknadsförutsättningarna förändras. För mig är det helt obegripligt att tvinga marknadsaktörer att bedriva samhällsviktig verksamhet som inte bär sig ekonomiskt.

Självklart är det staten som ska ha det huvudsakliga ansvaret för att upprätthålla kontantinfrastrukturen, precis som är fallet när det gäller annan samhällsviktig infrastruktur. Och det sätt som staten kan ta ansvar för kontanthanteringen är genom att finansiera den. Konkret bör staten subventionera flera delar av kontantkedjan och då framför allt värdehantering, manuella kontanttjänster och handelns kontanthantering.

När regeringen så småningom lägger en proposition på riksdagens bord är min förhoppning att riksdagsledamöter från Västra Götaland verkar för att staten ska ta ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen.

Nina Wenning, vd, Bankomat AB

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan