Annons

Annons

Annons

Skarapolitiken

Insändare
(C): Ska Skara kommun köpa miljömärkt el?

Frågan om miljömärkt el i Skara kommun är viktig, inte minst med IPCC:s senaste rapport. Och tyvärr har det begåtts fel i frågans hantering i Skara. Det skriver företrädare för Centerpartiet i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Ida Sundén

Annons

Skara kommun har sedan 2018 köpt el med märkningen ”Bra Miljöval” av flera skäl. Det är dels ett sätt för kommunen att hjälpa till med den gröna omställningen då en del av merkostnaden går till att möjliggöra utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Det ger också kommunen en möjlighet att certifiera byggnader i en högre miljöklass och inte minst att söka bidrag för energieffektiviseringar från en fond där överskottet från miljömärkta elen samlas.

När Skara kommun startade inköpen av miljömärkt el år 2018 hade förvaltningen för Service och teknik redan fått bidrag från sagda fond på cirka 325 000 kronor för energieffektiviseringar i bland annat brandstationen, något som bara var möjligt då andra gått före och betalat merkostnaden, i pengar, för vår möjlighet till en renare framtid.

Annons

Annons

Vi är glada att Moderaterna, som vi samarbetat mycket med, starkt argumenterat i Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder senaste tiden att beslut ska gälla. Det betyder naturligtvis att även beslutet som togs 2018 om inköp av miljömärkt el ska gälla

När 2022 började lida mot sitt slut var ekonomiska läget dock helt annorlunda än 2018. Förvaltningen som är gemensam för Skara och Götene började därför att i högre utsträckning leta alternativ att presentera för politiken om möjliga åtgärder för att minska de skenande kostnaderna. I december 2022 presenterades förslaget för nämnden om möjligheten att avstå inköpet av miljömärkningen. En enig nämnd, där samtliga röstade för, beslutade att föreslå för kommunstyrelsen att avstå inköpet.

LÄS MER: För dyrt med miljömärkt el: ”Ställs på sin spets på grund av ekonomin”

LÄS MER: Miljömärkt el ska köpas – trots högre prislapp

LÄS ÄVEN: SD överklagar beslut till Förvaltningsrätten

Annons

Det var fel på flera sätt. Det som presenterades och föreslogs av ledningen i nämnden, då bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna (Liberalerna saknade ledamot i SoT) var inte ordentligt berett. Det saknades konsekvensanalys av vad utebliven certifiering av till exempel Viktoriaskolan som är miljöklassad som miljöbyggnad silver kan leda till. För 2022 års elanvändning skulle också klimatkompensationen för utsläpp minska med 3 400 kilogram, vilket påverkar kommunens koldioxidbudget mycket negativt.

Annons

Det som i Götene är rätt arbetsgång att skicka det vidare till Kommunstyrelsen är dock inte samma i Skara. I Skara är det en fråga internt i nämnden men där miljöstrategi mm är beslutat i Kommunfullmäktige, så för högre instans behöver det lyftas dit. Tyvärr var det ingen i nämnden som reagerade på något av detta.

Moderaterna har i flera sammanhang senaste tiden lyft frågor om ansvar och särskilt det ansvar som ligger hos en ordförande för beredning av frågor. Vi i tidigare ledning behöver här vara självkritiska.

Det här blev inte bra och har inte gått rätt till.

Hela nämnden är juridiskt ansvariga för fattade beslut, ledningen är ansvariga då vi står bakom beslutsförslaget till nämndsmöten. Ordföranden (i det här fallet en Moderat) har självklart det högsta ansvaret då den personen leder presidiet och vilka frågor som är redo att gå till nämnden. Vi borde haft bättre dialog om detta, lyft det i våra partigrupper och funderat på konsekvenser, men det gjorde vi inte.

Annons

Nu har vi dock chansen att göra om och göra rätt. Med vad vi vet i dag ska självklart kommande nämndsmöte på torsdag ta upp frågan till beslut igen. Vi är glada att Moderaterna, som vi samarbetat mycket med, starkt argumenterat i Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder senaste tiden att beslut ska gälla. Det betyder naturligtvis att även beslutet som togs 2018 om inköp av miljömärkt el ska gälla. Särskilt när konsekvenserna av ett annorlunda beslut skulle bli så komplexa och ska ett nytt ställningstagande tas behöver det naturligtvis vara ordentligt berett.

Slutligen vill vi lugna politikerna i Moderaterna, vi har sett att ni i sociala medier är oroliga för att merkostnaden skulle tas från skolmaten. Det är varken möjligt då skolmaten internfaktureras till Barn och Utbildning för självkostnadspris och därför inte kan få ändrad budget i Service och Teknik (något ni verkligen borde veta) eller önskvärt då kärnverksamheten, till exempel skolan, är prioriterad i ledningens program för mandatperioden. De högre kostnaderna för bland annat el, bränsle och råvaror till skolköken kommer naturligtvis att drabba kommunens resultat, som för 2022 var en vinst på över 80 miljoner. För att sätta kostnaden för miljömärkt el för 2022 i perspektiv är det mindre än 1 procent av det resultatet.

Annons

Det är ett lågt pris när det kommer till att klara världens klimatmål och ett lätt beslut att stötta alla de kommuner, företagare och privatpersoner som får nytta av de investeringar som dessa medel möjliggör. Vi i Centerpartiet vill öka möjligheterna för förnybar energi, energieffektiviseringar och bioenergi och detta är ett sätt som kommunen har bättre möjlighet att göra än vad många privatpersoner har, så vi hoppas att en enig nämnd tar beslut om att fortsätta köpa miljömärkt el.

Jonatan Bjelkengren, ledamot Service och Teknik (C)

Håkan Gustafsson, ersättare Service och Teknik (C)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan