Annons

Annons

Annons

Skaraborg

Insändare
Stor satsning för att minska ensamheten i Skaraborg

Ensamhetens negativa konsekvenser drabbar alla åldersgrupper, men särskilt de allra äldsta. Fyra av tio kvinnor över 85 år, och nästan var tredje man, anser att de besväras av ensamhet och isolering. Många har också svårt att hitta tillbaka till gemenskap och aktiviteter efter den långa tid av isolering som covid-19-pandemin har medfört.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kristdemokraterna Jakob Forssmed, socialminister, och Dan Hovskär, riksdagsledamot, berättar om satsningarna mot ensamhet som ska göras.

Bild: Kristina Claesson

Annons

Regeringen satsar därför nu 145 miljoner kronor för att landets kommuner ska göra insatser för att förebygga och motverka ensamhet, hos framför allt äldre personer. Kommunerna i Skaraborg får drygt en och en halv miljoner kronor för att genomföra uppsökande verksamhet där personer som annars inte hade sökt stöd kan nås, och där exempelvis ensamhetsproblematik och andra hälsorelaterade tillstånd kan identifieras.

Annons

Annons

Utifrån behov kan personerna introduceras för det som det civila samhället, eller kommunen, kan erbjuda i form av sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter. Det är inte samtalen i sig som ska vara åtgärden mot ensamhet utan de aktiviteter och gemenskaper som dessa mynnar ut i.

När ensamheten inte är självvald och pågår under lång tid påverkar den inte bara det psykiska måendet utan även det fysiska. Kroppen reagerar på ensamhet. Ensamheten ger en kronisk stress som försämrar immunförsvaret. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression ökar. Ofrivillig ensamhet kan i förlängningen vara lika farligt som att röka femton cigaretter om dagen.

Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt och ensamheten kan ibland vara omgärdad med känslor av stigma. Därför behövs en uppsökande verksamhet där vi kan nå de personer som annars inte hade sökt stöd och för att kunna identifiera exempelvis ensamhetsproblematik och andra hälsorelaterade tillstånd.

Socialstyrelsen ska dessutom fördela 75 miljoner kronor till organisationer i det civila samhället för att genomföra aktiviteter, skapa mötesplatser och kontaktytor för en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Utöver detta ska myndigheten även fördela 50 miljoner kronor till projekt i kommuner som ska underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter.

Annons

Samtidigt är politikens möjligheter på det här området begränsande. Vi har också alla ett ansvar som människor för att bryta den ofrivilliga ensamheten. Ibland kan man göra stor skillnad genom relativt enkla saker, som att ringa det där samtalet eller bara genom att fråga hur någon mår. Små steg på vägen mot ett varmare samhälle med mer gemenskap.

Jakob Forssmed (KD), socialminister

Dan Hovskär (KD), riksdagsledamot, Falköping

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan