Annons

Annons

Annons

Götene

Hjälper kommuner rädda värdefull natur: ”Stärker biologiska mångfalden”

Under två år har forskare från Högskolan i Skövde hjälpt tre kommuner i Skaraborg, bland annat Götene kommun, att utveckla grön infrastruktur.

Bland annat för att stärka den biologiska mångfalden.

Text

Annie Jonsson, biträdande professor vid institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde och kollegan Sofia Berg har deltagit i projektet.

Bild: Högskolan i Skövde

Annons

– Det hjälper oss i samhällsplaneringen och ger oss kunskap om hur vi kan stärka den biologiska mångfalden, säger Maria Gustavsson, samhällsbyggnadsstrateg i Mariestads kommun.

Forskarna har tagit fram en indikator som visar hur bra ett landskap är på att stödja och stärka biologisk mångfald. I det nyligen avslutade projektet har man testat detta digitala verktyg i Mariestad, Götene och Lidköping.

Att kunna veta de naturvärden och dess behov av överlevnadsförmåga i en tid där exploatering kan förändra livsbetingelser är mycket viktigt för en kommun.

Maria Gustavsson ser att forskningen har gjort skillnad då Mariestad har kunnat inkludera resultat från projektet i deras kartmaterial. Kartmaterial som deras planerare använder i samhällsplaneringen.

Annons

Annons

– Det ger oss mer kunskap om att planera och genomföra åtgärder utifrån ett landskapsperspektiv och på sikt hoppas vi att denna kunskap ger oss förutsättningar att stärka den biologiska mångfalden i vår kommun, säger Maria Gustavsson.

Verktyget som tagits fram på Högskolan i Skövde baseras på en matematisk algoritm som bygger på ekologisk kunskap om hur landskapets struktur påverkar arters överlevnad och information om markanvändning från olika databaser.

Resultat från analyserna med verktyget visualiseras sedan med en värmekarta, ett kunskapsunderlag som bidrar med en tydlig bild av hur hållbara olika naturmiljöer i kommunerna är och hur känsliga de är i olika områden för exploatering och var utveckling skulle bidra mest.

Bild: Högskolan i Skövde

Resultat från analyserna med verktyget visualiseras sedan med en värmekarta, ett kunskapsunderlag som bidrar med en tydlig bild av hur hållbara olika naturmiljöer i kommunerna är och hur känsliga de är i olika områden för exploatering och var utveckling skulle bidra mest.

En av forskarna bakom verktyget är Annie Jonsson, biträdande professor vid institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde.

– Vi bidrar i vår kombination av ekologisk, matematisk, informatisk och modelleringskunskap med vetenskapligt baserade verktyg som gör att kommunerna ännu bättre kan arbeta för ekologisk hållbarhet och därmed medverka till att försöka stoppa det höga artutdöendet som nu pågår på vår jord, bland annat på grund av hur vi människor nyttjar jordens markytor, förklarar hon.

Annons

Mikael Lundgren är kommunutvecklare på samhällsbyggnadsenheten i Götene kommun. Han ser ett mycket stort värde i det som projektet kommit fram till.

– Att kunna veta de naturvärden och dess behov av överlevnadsförmåga i en tid där exploatering kan förändra livsbetingelser är mycket viktigt för en kommun. Genom förståelse och kunskap kan vår kommun genomföra exploateringar med större medvetenhet om dess påverkan på ekosystem, växt- och djurliv, säger Mikael Lundgren.

Projektet har finansierats av Naturvårdsverket via LONA-bidrag, Lokala Naturvårdssatsningar, samt av kommunerna.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan