Annons

Annons

Annons

Skarapolitiken

Insändare
Replik: ”Skaras fantastiska lärare både vill och kan”

Socialdemokraterna håller med Moderaterna om att skolresultaten inte duger – men inte hur den negativa trenden ska vändas.

”Det är våra duktiga rektorer som vet vad varje skola har för behov av personal för att nå bästa möjliga utveckling, inte vi politiker. ” Det skriver Socialdemokraterna i Barn- och Utbildningsnämnden i en replik.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Socialdemokraterna gillar inte detaljstyrningen, som införandet av heltidsmentorer, men vill inte gå in och ändra på det som just har genomförts – för elevernas skull.

Bild: Josefine Hektor

Annons

Moderaterna i Skara skriver i en insändare om en skola som inte fungerar som den ska och om att återupprätta en skola där "lärare ska få vara lärare". Moderaterna har under de senaste fyra åren styrt Skara kommun.

LÄS ÄVEN: (M): Framåtblickande skolpolitik i Skara kommun

Resultaten från 2022 är inte någon rolig läsning. Måluppfyllelsen för eleverna både i årskurs 6 och i årskurs 9 ligger lägre än rikssnittet i alla ämnen förutom svenska som andraspråk och det var en låg andel av eleverna som nådde godkända resultat i alla ämnen i slutet av årskurs 9. Så långt är vi överens med Moderaterna – detta duger inte, våra barn och ungdomar är värda bättre! Det vi inte är överens om är synen på hur vi vänder resultaten.

Annons

Annons

För det första menar vi socialdemokrater att det är skolans rektorer som enligt Skollagen har getts mandat att leda och fördela arbetet på sin enhet. Politiken ska sätta mål och bestämma vad det är vi ska uppnå, men det är tjänstepersoners roll att arbeta med hur verksamheten ska bedrivas. Det är våra duktiga rektorer som vet vad varje skola har för behov av personal för att nå bästa möjliga utveckling, inte vi politiker. 

För det andra menar vi också att Moderaterna missar en grundläggande del i läraruppdraget, nämligen att det är ett värdegrundsuppdrag i lika hög utsträckning som ett kunskapsuppdrag. Vi socialdemokrater tror inte att det går att tänka att lärare trollbinder eleverna i klassrummen medan andra professioner tar hand om det sociala livet och om ”stök, bråk och ovidkommande uppgifter”.  Vi menar att det är lärare som visar en varm omsorg om sina elever, som jobbar hårt med det sociala samspelet i elevgrupperna som också lyckas att skapa trygghet, studiero och god undervisning i klassrummen. Det är lärare som krokar arm med elevernas vårdnadshavare som lyckas få med sig också eleverna.

Vi socialdemokrater har inte varit positiva till detaljstyrning såsom införande av heltidsmentorer, men för elevernas skull vill vi inte gå in och ändra på det som just har genomförts. Det viktiga nu är att hitta en tydlig rollfördelning så att yrkesgruppen heltidsmentor kan ge lärare stöd i de mest utmanande mentorsuppdragen och bli ett extra vuxenstöd för eleverna under skoldagen, utan att de tar över lärares ansvar kring värdegrundsuppdraget i skolan.

Annons

Skaras fantastiska lärare både vill och kan även fortsatt skapa långsiktigt goda relationer med elever och deras vårdnadshavare, genom att bry sig om eleverna på riktigt och genom att ge dem den ledning och den stimulans som de behöver under sin skoldag.

Socialdemokraterna i Barn- och Utbildningsnämnden   

Lena Christersson
Peter Holm
Ann Skoglöf Parknert
Sara Kristiansson
Anna Helgesson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan