Annons

Annons

Annons

Skarapolitiken

Insändare
(M): Framåtblickande skolpolitik i Skara kommun

Undervisningen behöver vara i centrum för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag och för att Skara ska få behålla sina mycket skickliga lärare, det skriver Skaramoderaterna i Barn- och Utbildningsnämnden i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det moderatledda införandet av heltidsmentorer på Katedralskolan och Viktoriaskolan innebär att mentorerna ska ta hand om klassföreståndarfrågor så att lärarna kan ägna sig åt undervisning, skriver Skaramoderaterna i en insändare.

Bild: Arkivbild

Annons

Regeringen tar nu krafttag för att återupprätta en skola där man fokuserar på kunskaper. Man ger anslag för att skolorna ska kunna köpa in läromedel av hög kvalitet, undervisningstiden på lågstadiet utökas i svenska och matematik, medel tillförs för lovskola. Skolans grunduppgift är att lära barnen läsa, skriva och räkna tidigt under skolgången, för att de ska ha med sig den kunskapen hela vägen. Att man klarar uppgifter olika bra är helt naturligt, då ska eleverna få hjälp, men när ekonomielever på gymnasiet inte klarar matematiken, då har skolan svikit sin uppgift.

Hur märker man skolans brister?

Våren 2022 lämnade nästan 18 000 elever åk 9 utan gymnasiebehörighet. Det saknas lärare samtidigt som 40 000 utbildade lärare inte är kvar i jobbet enligt SCB, Statistiska centralbyrån. Att arbeta som lärare är ett av de finaste och mest givande jobben - när arbetstiden inte mals ner av stök och bråk och ovidkommande arbetsuppgifter.

Annons

Annons

Lärarna måste få vara lärare! Lärarnas yrkesfrihet kräver att de får välja den pedagogik och den metod som passar deras elevers mognad och förkunskaper. En professionell lärare identifierar varje elevs nivå och bygger därifrån. Alla får då med sig nödvändiga kunskaper med rätt stöd och tidiga insatser. 

I Skara vill vi ge stöd till lärarnas arbete i klassrummen.

Det moderatledda införandet av heltidsmentorer på Katedralskolan och Viktoriaskolan innebär att mentorerna ska ta hand om klassföreståndarfrågor som frånvaro, uppföljning av studierna, elevernas mående och kontakter med elevhälsa och vårdnadshavare med mera så att lärarna kan ägna sig åt undervisning. I många kommuner bekostas heltidsmentorer genom besparingar på annat, i Skara tillfördes istället förvaltningen en mångmiljonsatsning för detta. I budget för 2023 anges att satsningen permanentas. Det är början på ett kunskapslyft och ska medföra en avlastning för lärarna, under förutsättning att såväl heltidsmentorerna som lärarna tillåts utforma de samarbetsformer som ger störst avlastning och bäst stöd åt eleverna.

Det finns inga enkla, snabba lösningar – framgång kräver långsiktighet och helhetsperspektiv. Utvecklingen av skolstaden Skara måste pågå utan avbrott. Undervisningen behöver vara i centrum för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag och för att Skara ska få behålla sina mycket skickliga lärare.

Nu ser vi fram emot att de kommande fyra åren få fortsätta driva en bra och framåtblickande skolpolitik i Skara kommun.

Skaramoderaterna i Barn- och Utbildningsnämnden

Tommy Schalén
Oskar Granehed
Marlene Zackrisson
Bengt Nilsson
Carina Ahlström
Görel Wånelid

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan