Annons

Annons

Annons

Skarapolitiken

Insändare
Replik: (SD): Så skapar man konflikter

Under 2022 har Skara äntligen haft ett gott politiskt klimat där lösningar sökts i samförstånd.

Nu finns risk att detta rivs upp. Det skriver Sverigedemokraterna i en replik på Socialdemokraternas insändare om tonläget i Skarapolitiken.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Istället för god dialog väljer man hårda beslut i KS. Så skapar man konflikter. Det skriver Sverigedemokraterna i Skara i en replik till Socialdemokraterna. Ove Berlin är gruppledare för SD i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen.

Bild: Ida Sundén

Annons

Vi är mycket oroliga över att den politiska ledningen väljer att kringgå beredningsutskottet där dialog kan ske och kompromisser skapas. Enligt reglementet ska frågor om budget och av principiell vikt lyftas dit men det väljer ordföranden bort och varken tex detaljbudget eller investeringsförslag på 60 miljoner bereds politiskt. Inte heller respekteras löften i beredningsutskottet att ha dialog om principiellt viktiga frågor som Medborgarlöfte utan istället vägrar man beredning och går direkt till beslut. Istället för god dialog väljer man hårda beslut i KS. Så skapar man konflikter.

LÄS ÄVEN: (S): Tonläget i Skarapolitiken

Annons

Oppositionen valde därför att lyfta frågan om tonen i senaste KS, eftersom vi visste att tjänstemännen hamnar i kläm när politiken inte tar ansvar för dialogen och de förslag som läggs fram. Vi uppskattar att Socialdemokraterna uppfattade det tydliga beskedet från Kommundirektören. Vi hoppas att det leder till åtgärder.

Annons

Den ledamot som ska prövas jävig har enligt lag det fulla ansvaret för att själv anmäla detta. På presidiet till KS anmälde oppositionsrådet att verkställighetsbeslut rörande omställningsstöd bör delegeras, vilket också gjordes nu. Det gäller inte retroaktivt varför på mötet lyftes att den enda ledamot som har stöd enligt de reglerna inte lämnat in aktivitetsrapport. Eftersom verkställighetsbeslut ska övergå till tjänstemännen var oppositionen schyssta och påtalade detta ifall ledamoten missat sin skyldighet. Det visade sig också vara fallet och personen i fråga fick be Moderata ledamöter om hjälp att hitta reglerna.

Hade vi inte lyft frågan hade alltså ledamoten längre fram kunnat bli återbetalningsskyldig av större belopp, på samma sätt som till exempel sjukskrivna eller ensamstående mammor som får kommunala bidrag kan bli återbetalningsskyldiga om de missar att följa reglerna. Oppositionen kunde inte förutse att Kommunstyrelsens ordförande skulle förvandla ärendet till ett beslutsärende och därmed skapa den allvarliga jävssituationen. Ansvaret vilar tungt på henne och den berörda ledamoten.

Tilläggas kan att den berörda ledamoten tidigare under mötet lyft frågan om arvoden för styrelsen i Fastbit, utan att den stod på dagordningen. Den ledamot från SD i den styrelsen som fanns i rummet anmälde omedelbart jäv. Det omdömet ska finnas i ryggmärgen.

Annons

Oppositionen lyfte frågan om arbetssätt och arbetsmiljön sist på dagordningen på kommunstyrelsen för att vi konstruktivt tillsammans ska kunna ta ett positivt ansvar i dialog, inte genom att slå varandra i huvudet med insändare vilket skadar Skara och bilden av Skara.

Vi kommer att fortsätta jobba för att vi ska prata med varandra, inte om varandra. För Skaras bästa.

Sverigedemokraterna i Skara

Ove Berlin, Gruppledare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan