Annons

Annons

Annons

Skara - Valet 2022

Insändare
Centerpartiet: Samarbete för Skaras bästa

Inom Centerpartiets har vi starkt grundade värderingar som bygger på alla människor lika värde, och att alla ska få möjlighet att göra sina egna livsval. Skara är, och ska vara, en bra plats att leva och bo på. Därför behöver politiken i Skara ha ett bra samtalsklimat, där vi tillsammans hittar lösningar som är bra för skaraborna, skriver Lars Berg (C) i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Centerpartiet har därför tagit fram elva punkter som leder till en ännu bättre kommun. Det skriver Lars Berg (C) i en insändare.

Bild: Josefine Hektor

Annons

Skara kommun, har trots de senaste årens utmaningar, en stabil grund. Vi behöver satsa varenda krona på rätt saker som utvecklar Skara på ett tryggt sätt inför framtiden. Centerpartiet har därför tagit fram elva punkter som leder till en ännu bättre kommun.

Elva frågor för Skaras bästa

1. Ökade resurser till skolan med fokus på mindre barngrupper och tidiga insatser. Alla ska kunna gå igenom grund- och gymnasieskolan med godkänt resultat.

Annons

Annons

2. Ersätt Vallehemmet med ett nybyggt boende i Axvall.

3. Möjliggör ökat bostadsbyggande utan att åkermark tas i anspråk.

4. Fullfölj och genomför besluten om de stora satsningarna på Vilanområdet och vid Petersburg, och följ upp detta med satsningar på anläggningarna i de mindre tätorterna. 

5. Kommunen måste snarast nå målet om klimatneutral verksamhet. Under mandatperioden har solceller installerats på en rad kommunala tak, fler bilar körs på el och biobränslen. Detta arbete behöver öka takten och kompletteras till exempel genom att bygga ut fjärrvärmen så att kapacitet frigörs i elnätet.

6. Andelen svenskproducerade livsmedel som kommunen serverar i skolor och äldrevården ska öka.

7. Ett ökat stöd till studieförbunden och övrigt föreningsliv för ökad livskvalitet i hela kommunen.

8. Fler våtmarker och dammar ska anläggas under mandatperioden.

9. Den fysiska infrastrukturen måste hålla en hög kvalitet i hela kommunen. Bidragen till enskilda vägar ska ökas så att det finmaskiga vägnätet kan utvecklas och förbättras. Vi behöver även trycka på Trafikverket så att det statliga vägnätet håller en god standard. 

10. En satsning för att samordna kulturföretag, institutioner och kulturföreningar ska göras i anslutning till Kulturparken i Skara.

11. Kommunens service till företag ska vara toppklass. Det innebär en förbättring i företagsklimatet genom än bättre tillgänglighet, korta handläggningstider, låga avgifter och en positiv syn på utveckling och företagande.

Annons

Annons

Centerpartiet har alltid tagit ansvar för Skara kommuns utveckling. Ambitionen efter höstens val är att ingå i kommunens ledning, och vi strävar efter en bred samsyn i de frågor som är viktiga för Skara.

Lars Berg, Centerpartiets kommunalrådskandidat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan