Annons

Annons

Annons

Debatt
Synologen: Inför en skoloptiker för alla elever

Synproblem blir allt vanligare, särskilt bland barn. Det kan dröja länge innan ett barns synfel upptäcks. Barnet är inte alltid själv medvetet om det och föräldrarna kanske inte har egen erfarenhet av hur synfel yttrar sig.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lena Petersson Lindeli, leg. optiker, magister i klinisk optometri.

Bild: Christoffer Landgren, Privat

Annons

När barnet börjar skolan kallas det till skolsköterskan som gör en hälsokontroll. I den ingår ett syntest som syftar till att upptäcka om eleven har nedsatt synskärpa och i så fall hänvisas den till ögonklinik eller optiker för vidare undersökning. Den undersökning som skolsköterskan utför fångar dock inte mer komplicerade synproblem som förmågan att fokusera och bibehålla blicken. Sådana samsynsproblem handlar om hur musklerna i ögat samarbetar och det behövs andra mätmetoder för att upptäcka detta.

Annons

Ett barn som lider av samsynsproblem får svårt att läsa. Bokstäverna flyter runt och det går långsamt. Eftersom läsning utgör grunden för inlärningen i de flesta ämnen påverkas hela skolgången. Risken finns dessutom att dessa elever stämplas som ”oroliga” eller ”har svårt att koncentrera sig”. En utredning om neuropsykiatriska funktionshinder kan då ligga nära till hands och i värsta fall får eleven en felaktig diagnos.

Annons

I våras genomförde vi på Synologen en mindre studie bland mellanstadieelever på två olika skolor. Resultaten från undersökningarna visar att nästan var tredje elev skulle behöva utredas för samsynsproblem. Alla har kanske inte så stora problem, men det indikerar att det finns en grupp elever som har oupptäckta synproblem och att det påverkar deras skolgång. Tidigare studier från både Sverige och USA pekar på att 13 – 18 procent av skoleleverna har denna typ av samsynsproblem. För dem och deras framtid är det angeläget att de får rätt hjälp. En modell för att fånga upp dem och kunna ge rätt behandling är att en utbildad optiker genomför synundersökningarna ute på skolorna. Om skolsköterskan undersöker den fysiska hälsan så kan en optiker fokusera på elevernas ögon och syn.

Med en skoloptiker skulle även de mer komplicerade synfelen och samsynsproblemen upptäckas och då kan dessa elever snabbare komma i gång med samsynsträning och få rätt synhjälpmedel. Därmed blir också de anpassningar som skolan behöver sätta in för att hjälpa eleverna mindre omfattande. Sett till helheten skulle det troligen bli en besparing för de flesta skolor. För oss vuxna är det en självklarhet att gå till en optiker vid befarade synfel. Samma ordning borde även gälla för våra barn. Det är hög tid att vi ser elevernas synproblem i skolan.

Lena Petersson Lindeli, leg. optiker, magister i klinisk optometri
Eva Larsson, leg. optiker och vd Synologen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan