Annons

Annons

Annons

Skövde

Debatt
Moderata Studenter: Fler bostäder med färre regler

Snart börjar höstterminen och därmed studentlivet för tusentals ungdomar vid högskolan i Skövde. För de allra flesta innebär det flytt till en ny stad, en första lägenhet och ett spännande . Allt detta kan dock stoppas helt, för att man inte hittar boende. Samtliga universitetsstäder i Sverige har bostadsbrist, och varje termin tvingas studenter tacka nej till utbildning för att de inte hittar någonstans att bo. Det ska inte krävas år i bostadskö eller föräldrar som kan köpa en bostadsrätt för att man ska kunna studera i högre utbildning. Därför måste bostadsreglerna lättas, skriver Moderata studenter i en debattartikel.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Douglas Thor, Riksordförande Moderata Studenter och Simon Wallin, Ordförande Moderata Studenter Skövde, vill att det ska bli lättare att bygga studentbostäder. Foto: Press.

Annons

Det finns hundratals regler som företag behöver anpassa sig efter för att bygga nya bostäder. Krav på tillgänglighet för rörelsehindrade, förråd, direkt solljus och bullerskydd går idag för långt och gör byggande svårt och dyrt. Ibland till och med omöjligt. Dessa regler måste lättas för att möjliggöra fler bostäder för studenter.

Prioriterat är att lätta på tillgänglighetskravet. Det gäller idag på alla nybyggda bostäder och gör att även vid bygge av mindre studentlägenheter behöver en stor del av utrymmet gå till tillgänglighetsanpassad toalett. Detta gör lägenheten större än nödvändigt vilket resulterar i färre lägenheter per byggprojekt. Den blir dessutom svårare och dyrare att bygga. Tillgänglighet för rörelsehindrade är så klart viktigt men det är orimligt att kravet ska gälla för varje lägenhet. I Norge krävs att enbart 20 procent av alla studentbostäder är tillgänglighetsanpassade för rörelsehindrade. En anpassning som liknar den norska modellen skulle möjliggöra fler och billigare lägenheter.

Annons

Annons

Därtill bör kraven på minimiyta avskaffas, så mindre lägenheter kan byggas. Idag får lägenheter vara som minst 16 kvadratmeter. Ett lyckat exempel på mindre bostäder är projektet Bokompakt i Lund, som givit lundastudenterna 22 fler bostäder, varav de minsta är 10 kvadratmeter. Att bo så litet är kanske inte för alla, men det är bättre att ha tio kvadratmeter att bo på än att inte ha något boende alls. Ett studentboende är inte heller tänkt som ett långvarigt boende utan tillfälligt under ens studietid. Under en kort tid går det leva kompakt och smart så som i Bokompakt. Med dagens regler är Bokompakts lösning dock olaglig och genomfördes enbart som forskningsprojekt. Vi tycker lösningen ska bli möjlig.

Det finns en rad ytterligare lättnader som skulle behöva ske för att byggandet ska öka. Dagens regler är inne och kräver detaljer om buller, solljus, utformning av handtag, trappräcken, dörröppningsmekanismer, avstånd till sopstation och mycket mer. Många av dessa finns en rimlig grundtanke bakom men i tillämpandet är reglerna för strikta och tvingar företag att ha fler jurister anställda än byggarbetare. I stället för att spadar möter grus fastnar projekten i juridiska processer. Med mer utrymme för flexibla lösningar och lättare regler skulle fler få möjlighet att flytta och börja studera. Vi anser att dessa är regler som kan lättas generellt för alla bostadsformer. Om det är ett för stort steg att ta bör ett första steg vara att göra studentbostaden till en egen bostadsform och för den tillämpa dessa lättade regler och krav.

Annons

Ingen ska tvingas tacka nej till utbildning för att de inte har råd eller möjlighet att hitta boende. För att bota bostadsbristen krävs färre regler som hindrar byggande och driver upp bostadspriserna. Det måste bli enklare och billigare att bygga, så det blir enklare och billigare att bo.

Douglas Thor, Riksordförande Moderata Studenter

Simon Wallin, Ordförande Moderata Studenter Skövde

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan