Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Oviss framtid för rehabiliteringskliniken

Hälso- och sjukvården ska enligt lag vara jämlik. Det låter fint, men är långt ifrån hur verkligheten ser ut i Västra Götalandsregionen.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Amelia Mauritzon

Annons

Det senaste exemplet på vård som inte längre erbjuds vid Skaraborgs Sjukhus Skövde är inneliggande vård på rehabiliteringsklinik.Rehabiliteringskliniken har i många år bedrivit sluten- och öppenvård på SkaS. Det primära patientunderlaget har varit personer i arbetsför ålder som drabbats av neurologisk skada eller sjukdom. Denna patientgrupp innefattar bland annat personer som drabbats av stroke, traumatisk hjärnskada, TBE- infektion, sepsis eller andra neurologiska sjukdomar.

Annons

Patienten har fått behandling av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, neuropsykolog, logoped, dietist och kurator. Vårdtiden och träningsintensiteten har individanpassats utifrån patientens behov.

Kliniken har varit en resurstät enhet som gett patienten möjlighet till intensiv rehabilitering under tiden som inneliggande. Klinikens enda läkare som ansvarat för både slutenvård och öppenvård har nu valt att avsluta sin anställning och ingen ny rehabiliteringsläkare har kunnat rekryteras.

Annons

Det finns nu inga specialiserade slutenvårdsplatser eller fungerande öppenvård för denna patientgrupp.

Vi som arbetar på rehabiliteringskliniken vet hur mycket våra insatser betyder för patienter och deras anhöriga. Forskning visar att intensiv och tidig rehabilitering vid hjärnskada är av största vikt för att återerövra funktionsförmåga, delaktighet i samhället och uppnå ökad livskvalitet. Även samhällsekonomiskt finns det stark evidens för att intensiv tidig rehabilitering på slutenvårdsnivå minskar kostnaderna för samhället i stort.

Sjukhusledningen pratar om vikten av att arbeta med utvecklingsarbete, att rekrytera och behålla personal, men detta märks inte i vårt dagliga arbete. Vi har inte fått svar på våra frågor kring rehabiliteringsklinikens framtid. Vi upplever att denna fråga inte är prioriterad av verksamhetschefer eller sjukhusledning. Att sjukhuset riskerar att förlora kompetent personal med mångårig erfarenhet rycks det på axlarna åt.

Annons

Så våra varmaste rekommendationer till invånare i Skaraborgs Sjukhus upptagningsområde: Cykla med hjälm, ta ditt TBE vaccin och håll koll på blodtrycket. Se till att inte bli skadad i en trafikolycka, ramla inte ner ifrån en stege eller få en hjärnskakning när du idrottar, för inneliggande rehab finns inte att få på SkaS.

Uppgivna fysioterapeuter och sjukgymnaster på rehabiliteringskliniken

Annons

Annons

Till toppen av sidan