Annons

Annons

Annons

Annons

Skara

Läsartext
Valle härads Turistförening vänder blad

Det var ett historiskt årsmöte för Valle härads Turistförening när medlemmar samlades till årets utflykt; Skara domkyrka.

Detta är en läsartext.

Annons

Efter 111 år antogs nya stadgar i denna anrika förening. En förening som för mer än 100 år sedan uttryckte ändamålet nära nog som dagens turismförespråkare gör; ” Valle härads Turistförening ska göra Valle härad mera uppmärksammat och välkänt som turistort, särskilt inom detta härad med omnejd…”.

Turism i Vallebygden är inget nytt fenomen. Redan år 1895 såg kommendören Sigge Flach till att bilda en lokal kretsförening tillhörig Svenska Turistföreningen. Flach var en framåtsyftande person, yrkesverksam som kapten vid Westgöta Regemente och bosatt på Prinshaga, Axvall. Utöver engagemang i jordbrukets utveckling såg han också turismen som en intressant binäring.

Årsmöte i Valle härads Turistförening innebär att ordförande Eva Hagin plockar ut den lilla drygt 100-åriga guldklubban från bankfacket. Denna lokala turistförening bildades år 1895 och vid årsmötet var det dags att ersätta 1911-års stadgar med nya. Foto: ELISABET STÅLARM

Annons

Annons

Inget är således nytt under solen, åtminstone inte under den sol som skiner över Valle. I samband med att föreningen bildades år 1895 sattes det upp anslag runt om i bygden. Där uppmanades allmänheten ”att på för orten hedrande sätt humant och välvilligt bemöta turisten, även om han, som ofta är fallet är iklädd en dräkt av enklaste eller ovanlig beskaffenhet, eller talar ett språk som är svårt att förstå”. Det organiserades rundturer i bygden och medlemmar i föreningen fick ”rabatter å många ångbåtslinjer, å flera hotell och å flera utstyrsels- och ekiperingsaffärer”.

Idag har Valle härads turistförening cirka 220 medlemmar. I de nyantagna stadgarna står att föreningens ändamål är att göra Valle härad med omnejd mer uppmärksammat och välkänt som turistort samt vårda föreningens tillhörigheter. Dit räknas en liten ordförandeklubba i solitt guld samt föreningens fana. Några rabatter erbjuds inte längre föreningens medlemmar men väl ett årsmöte med tillhörande studiebesök. Oftast inom Valle härads landamären. I år togs det vågade steget över häradsgränsen till Skara stad och domkyrkan.

Där bjöd Johan Hjertén ett trettiotal deltagare på en intressant och lärorik visning av Bo Beskows glasmosaikfönster.

Bildande visning av Bo Beskows glasmosaikfönster i Skara domkyrka lockade många av Valle härads Turistförenings medlemmar. Johan Hjertén höll i den uppskattade guidningen. Foto: ELISABET STÅLARM

Annons

Årsmötet kunde hållas i det fria på Båtsmanshusets gård. Där hälsade ordförande Eva Hagin välkommen och dagordningen kom raskt fram till punkten om styrelsens förslag till nya stadgar. Dessa har anpassats till nutida språkbruk och föreningskrav. Valle härads Turistförening räknas som den äldsta turistföreningen i Sverige. Dock som fristående turistförening sedan 1911. Att denna turistförening fortlever får betecknas som fantastiskt och i grunden beroende på Vallebygdens särart och förmåga att tjusa.

Elisabet Stålarm

Annons

Annons

Till toppen av sidan