Annons

Annons

Annons

Annons

Skara

Insändare
Centerpartiet: Skara behöver tillväxt

Skara ska vara en kommun att räkna med, som ligger mitt i Skaraborg och har stor potential. Centerpartiet vill se aktiviteter som ger tillväxt och utveckling.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Gunilla Druve Jansson (C) - Vice gruppordförande

Bild: Arkivbild

Annons

Skara behöver fler kommuninvånare, där målet är att 2030 vara 24 000. Då bidrar vi till hela Skaraborgs mål att växa till 300 000 invånare. Kommunen behöver ha ett växande skatteunderlag för att fler ska bidra till välfärden. Antalet äldre ökar och antalet som förvärvsarbetar sjunker, vill vi framför allt locka barnfamiljer till Skara.

Centrumbostäder är en viktig aktör att bygga fler boendemöjligheter, tillsammans med andra företag som satsar i Skara. Vi behöver ha olika alternativ för att fler ska kunna hitta sitt drömboende. Gamla planer behöver dammas av.

Vi behöver kavla upp ärmarna och påvisa alla möjligheter som finns även i våra mindre orter och på landsbygden.

Vi behöver bli fler Skarabor för att vi ska kunna kompetensförsörja äldreomsorg, socialtjänst, förskolor, skolor med mera. Även våra företag ska kunna hitta nya rätt medarbetare, som säger att de har problem med att hitta rätt arbetskraft.

Annons

Annons

Kommunen ska vara en bra arbetsgivare, med ett gott ledarskap och medarbetarskap. Förvaltningsledningar ska ha en god samverkan med de fackliga organisationerna, för att tillsammans finna bra möjligheter till goda arbetsplatser, genom arbetsscheman som fungerar och att alla jobbar på toppen av sin potential. Många jobbar heltid, men de kan gärna få bli fler.

Livsinkomsten påverkar pensionärslivets inkomst.

Kommunen kommer att konkurrera starkt om de ungdomar som kommer ut i arbetslivet. Om vi fortsätter anställa som idag inom välfärdssektorn behöver 9 av 10 ungdomar välja välfärdsyrken.

Vi behöver jobba innovativt, ta till oss nya metoder, ny teknik, använda digitaliseringens möjligheter, se över logistik och processer, samverka med andra. Kompetenshöjning av vår personal för att kunna utvecklas i sitt jobb.

Kompetensförsörjningsplan finns och även arbetsmarknadsstrategi, vilka båda behöver få verkstad omkring. Varje människa behövs och olika arbetsmarknadsåtgärder är viktiga för att få alla som kan ska komma i egenförsörjning.

Vi behöver se till att våra barn och unga klarar skolan, att vi arbetar för ett samhälle utan våld, att vi har en meningsfull fritid där vi rör på oss, ett arbete som man trivs med och att man som pensionär känner en samhörighet för att hålla sig frisk hela livet. Planering behövs för att kunna ge förutsättningar till ett gott liv. Skara ska vara en trygg plats där man kan utvecklas som människa.

Annons

Ett bra företagsklimat behövs och vi har förbättrat oss i olika rankingar. Men det finns mer att göra, för att nya företag ska starta och för att befintliga företag ska utvecklas. Små företag, kan bli stora betydelsefulla företag. Jula är ett sådant exempel som bidrar till utveckling, vilka tagit ansvar och gett Skara nya vardagsrum, med två hotellverksamheter och många har sitt arbete genom Julas olika verksamheter.

Annons

Centerpartiet tycker det är bra att de två stora nämnderna som har hand om skola och omsorg, är undantagna effektiviseringskrav. Centerpartiet hoppas att skattesatsen kan vara kvar på 21:50. Osäkerheter finns med inflation på ca 7% och oroligheter i världen. Vi vet att det går bra för Sverige, med bra överskott finns det reformutrymme genom statsbidrag.

Fullmäktige har fastställt budgeten med ett resultat på 9,5 mkr, en laglig budget med plusresultat, vilket är klokt och ger utrymme att hantera många osäkerheter som finns. Med tillväxt och framåtanda utvecklar vi för Skaras bästa.

Gunilla Druve Jansson (C) - Vice gruppordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan