Annons

Annons

Annons

Annons

Lundsbrunn

Läsartext
Vattendag på Lundsbrunn Golfklubb

Tisdagen den 14 juni arrangerade Lundsbrunn GK tillsammans med Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden, en vattendag med fokus på biologisk mångfald och värdet av att skapa våtmarker som ett led till naturlig rening från fosfor och kväve i vår natur.

Detta är en läsartext.

Annons

Idag är det ett globalt miljöproblem som vi alla behöver ta ansvar för att minska. Med bidrag från Länsstyrelsen har två olika projekt genomförts på golfbanan för att höja den biologiska mångfalden och skapa naturliga ekosystem i symbios. Ett LOVA projekt med inriktning på att bygga en damm, en våtmark (LOVA-Lokalt vattenvårdsprojekt) och ett LONA projekt (Lokala Naturvårdssatsningen) där målet är att skapa blomrika ruffar för att främja mångfalden av pollinatörer för vår livsmedelsförsörjning och för biologisk mångfald. Idag är våra pollinatörer hotade i landskapet och behöver vår hjälp. LONA projektet genomförs i samarbete med Götene kommun.

Foto: Läsarbild

Annons

Annons

Lundsbrunn GK byggde för snart två år sedan en damm, en våtmark som förutom ökad vattentillgång på banan också är en del i vattenreningsprocessen i närmiljön. Projektet finansierades till viss del av Länsstyrelsen som ett LOVA projekt. (Lokalt vattenvårdsprojekt) Att skapa en våtmark bidrar också till att skapa naturliga ekosystem för olika arter i vår natur. I en del av dammen har det även skapats boplatser för salamandrar.

Under Vattendagen stängde Lundsbrunn GK av banan för spel och öppnade upp för en naturvandring för allmänheten. På olika stationer ute på banan och i klubbhuset fanns experter som informerade om allt från vattenkvalité, miljöåtgärder som görs på golfbanor, fågelvandring, vattnets värde och hur vi människor förändrat vattnet i landskapet de senaste 200 åren. Där fanns också en station där du kunde håva för att studera livet i vattnet. Aktiviteten lockade många barn och glädjen var stor när ”fångsten” fick ett namn.

Foto: Läsarbild

De åtgärder som gjorts på Lundsbrunn GK börjar visa på resultat. Ruffarna där det planterats allt från olika buskar till ängsblommor sjuder av liv. I ett färghav av blommor ser du olika arter av fjärilar, insekter och vildbin. Insektshotellen pryder inte bara sin plats, där finns säkert många gäster som med glädje flyttat in. För golfaren ska det inte vara några problem för ruffarna är ”out of Bounds” eller placerade på en strategiskt bra plats för att inte inverka på spelet.

Annons

Foto: Läsarbild

Under fågelvandringen kunde det för första gången siktas en röd Glada i skyn. Röd Glada är en rovfågel tillhörande familjen hökar. Vilken lycka att det inträffade just under Vattendagen!

Yvonne Karlsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan