Annons

Annons

Annons

Skaraberg

Svar till planchefen om Skarabergs vilda trädgårdar

De vilda trädgårdarna på G:a Skaraberg har starka bevarandevärden, några redovisade i naturvärdesinventering enligt svensk standard. Varje bevarandevärde motiverar att trädgårdarna ska finnas kvar oavsett skogen som utan Trafikverket eller Länsstyrelsens kännedom och godkännande togs ned bredvid faunabron.

Foto: Läsarbild

Annons

Det är lätt att få uppfattningen att avverkningen vittnar om en anda där man inte beaktar upprättade skyddsområden och underskrivna avsiktsförklaringar bara för att man kan, alternativt saknar tillräcklig kunskap om faunans behov. Om 15 år när den avverkade skogen börjat växa upp kan den ge samma skydd och habitat för djur igen. I kontakt med Trafikverket förstår vi också att faunabrons skyddsområdes gränser, mot exploateringar har föreslagits av kommunen själv innan skogen togs ned, där sydgränsen till bron är 100 m kortare än dess nordgräns därför att planenheten redan ritat in bostäder i trädgårdarna.

LÄS MER: Grönområdesfritt Skara och faunabro – utan fauna

Annons

Annons

Den som i dagarna ser de vilda trädgårdarnas prakt från 100-talet blommande frukt-, bär- och ädellövträd har inga problem att förstå dess vikt för fauna, rekreation och pollinerande insekter med mera. Man undrar så klart varför och vad som ligger bakom att vilja ta bort dessa värden. Det får vi inte veta i Planchefens svar på insändaren.

LÄS MER: Planchefen svarar om Skaraberg och faunabron

Det uppmanar till gissning om vilka ”starka intressen och värden” man vägt mot trädgårdarna. Är det endast kampen för att Skara ska nå upp till ett befolkningsmål som menas och anses väga tyngst? I så fall skjuter man sig själv i foten om övertygelsen är att folk överger andra städer för ett grönområdesfattigt Skara. Tror i stället att värden som skapas genom att ta vara på områden som de vilda trädgårdarna, av många ses som tecken att politiker och tjänstemän bryr sig. Att de har kunskap om resiliens, naturens spelregler och värnar Skarabor i beslut, inte bara som skönmålad text i en översiktsplan.

Att Trafikverket möter en delegation från Skara kommun, på plats inför fullbordat faktum, skogen väck! väljer att inte klandra och hellre är ”överens” och vårdar goda relationer är något man får söka svar om varför hos Trafikverket. Man tar inte bort en hel skog bara för att några träd mår dåligt, absolut inte i ett skyddsområde. Granbarkborre är specifik på gran och angriper inte lärk som en betydande del av de 2.1 ha:en skog bestod av.

Oavsett påstådd dialog med Trafikverket, som är en uddlös naturvårdande instans utan juridisk utsikt att tillrättavisa kommuner med egna agendor, har de vilda trädgårdarna starka värden.

G:a Skarabergs samfällighetsförening

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan