Annons

Annons

Annons

Skara Centrum

Insändare
Planchefen svarar om Skaraberg och faunabron

Både vid framtagande av översiktsplanen och all annan samhällsplanering väger kommunen många intressen och värden. Grönblå korridorer för djur, natur och rekreation är något vi lägger stor vikt vid.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Ida Sundén

Annons

På det område som i översiktsplanen pekas ut i nordöstra delen av Skaraberg, område B4, pågår framtagandet av en detaljplan. Där vägs alla de olika delar som insändaren trycker på in i processen och vissa ställs mot varandra. När detaljplanen går ut på samråd finns möjlighet att inkomma med synpunkter.

LÄS MER: Grönområdesfritt Skara och faunabro – utan fauna

Annons

Annons

Skara kommun är också mån om att den faunapassage som byggts över E20 ska fungera väl. Under framtagandet av detaljplanen har kommunen i dialog med Trafikverket tagit fram ett skyddsområde kopplat till faunapassagen. Trafikverket och Skara kommun är också överens om att den detaljplan som nu arbetas fram inte riskerar faunapassagens funktion.

Det skogsparti som togs ner i anslutning till området 2018 togs ner då delar av de träd som stod där blivit dåliga och även drabbats av granbarkborre. Istället har nu återplantering skett av ädellövträd som på ett bättre sätt ska gynna djurlivets möjligheter att passera faunabron.

Malin Tell, tf planchef

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan