Annons

Annons

Annons

Skaraberg

Insändare
Grönområdesfritt Skara och faunabro – utan fauna

Fler grönområden på Skaraberg i Skara riskerar att försvinna om Översiktsplanen antas. Det är mer regel än undantag att den hyllade men tveksamma hållningen om förtätning påfallande ofta måste ske i ett grönområde. Känslan blir att kommunens stadsplanerare inte tycker om grönområden.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Gamla Skarabergs samfällighetsförening undrar om Skara kommuns stadsplanerare inte tycker om grönområden efter att ha granskat planerna för Skaraberg i Översiktsplanen

Bild: Ida Sundén

Annons

I de förvildade, så kallade ödeträdgårdarna på Gamla Skaraberg finns ”påtagliga naturvärden” vilket uppmärksammades i en inventering i grönområdet, maj 2021. Där finns flera bevarandevärden för fauna och flora, men även bevarandevärden som ett levande biologiskt kulturarv, värden för geologi, rekreation, motion samt viktiga för såväl säkerställande av trafiksäkerhet och nektarresurs för pollinerande insekter.

Annons

Annons

Är det är smart att offra fler grönytor i ett Skara som politiker vill ska växa. Borde inte just därför staden ”riggas” för inflyttare genom att erbjudas fler grönområden?

Tror att många Skarabor och de som vill flytta till vår stad föredrar det gröna istället för höga skrytbyggen. Att Skara sägs befinna sig i ett momentum för utveckling innebär inte att vi ska ”kasta ut barnet med badvattnet” och det som är genuint här. Det är i fallet med byggförslagen för Skaraberg östra (B4 i Översiktsplanen) också en fråga om aktsamhet med statligt satsade medel.

Faunabron som färdigställts i området har kostat ca 15 miljoner kronor. Det krävs en hel del för att få till en funktionsduglig bro dit djuren tryggt hittar nu och över tid. Trafikverket har tydliga riktlinjer för hur faunapassager, strukturer i landskapet runt om bron och skyddsområden mot exploateringar ska vara utformade in i minsta detalj för att inte djuren ska skrämmas iväg.

Vi har inte läst någonstans att ett kalhygge, 2.1 ha lärk- och granskog nedtagen 2018, stick i stäv med beslutat skyddsområde och i direkt anslutning till faunabron, på något sätt skulle vara en struktur som tryggt orienterar faunan till att hitta bron, tvärt om!

Beklagligt också beslutet att kommunen sålt jordbruksmark för industrietableringar i samma känsliga område där nu Översiktsplanen, som sten på börda vill se bostadsbyggande. Detta mitt i ödeträdgårdarna med nämnda bevarandevärden i faunabrons skyddsområdes omedelbara närhet.

Annons

Annons

Det skulle vara en habitatsförlust för fauna och flora samtidigt det är en förlust för Skara och en fara för faunabrons fulla potential. Ser inte hur intentionerna för skyddsområdet följs eller efterlevnaden av Skaras "Miljöplan 2020-2025" med dess bevarandemål tas tillvara om exploatering tillåts.

G.a Skarabergs samfällighetsförening

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan