Annons

Annons

Annons

Annons

Skara

Insändare
V ville effektivisera i välfärden!

I dagarna har Vänstern i Skara skickat ut en tidning till hushållen. Vi läser med intresse att Bo Karlsson (ordförande vänsterpartiet i Skara) i en debattartikel säger ifrån, att skolan och omsorgen i Skara inte har utrymme för effektiviseringskrav i nuläget.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Sandra Skeppar, Robert Eriksson

Annons

Han frågar sig om det går att vårda äldre på mindre tid, eller undervisa snabbare.

”När de effektiviserar i verksamheterna leder det till färre vikarier, vakanshållningar i förskola, skola, äldreomsorg” skriver Bo Karlsson.

Vi håller med. I nuläget är det orimligt med effektiviseringskrav på skola och omsorg. Istället måste dessa verksamheter få arbetsro och möjlighet att återhämta sig efter de senaste årens tuffa utmaningar.

Annons

Annons

Därför har också Alliansen i Skara tagit bort effektiviseringskraven från skolan och omsorgen helt och hållet.

Den budget som Bo Karlsson och Vänsterpartiet lade fram däremot hade ett effektiviseringskrav på både skola och omsorg! 1 procent, dvs ca 10 miljoner sammanlagt, hade skolan och omsorgen fått effektivisera om Bo Karlssons Vänsterparti fått igenom sin politik.

Så här skrev Vänsterpartiet i sitt budgetförslag, tillsammans med S och Mp:

”I budgeten 2022 och för planperioden är ett effektiviseringskrav på 1 procent inarbetat...Därmed har kommunfullmäktige fastställt ett krav på effektivisering i befintlig verksamhet som ska vägas in i verksamheternas detaljbudgetar…Utifrån det av kommunfullmäktige beslutade effektiviseringskravet ska varje nämnd föreslå områden där effektiviserings- eller anpassningsåtgärder är möjliga för att komma i ekonomisk balans”.

Alliansens budget gick igenom. Skolan och omsorgen befriades från effektiviseringskrav.

Vi välkomnar naturligtvis att Bo Karlsson nu ger stöd åt Alliansens politik, det är bra att vi är eniga i denna fråga. Vän av ordning kan ändå fråga sig vem ”de” är i Bo Karlssons debattartikel. Den som ville driva igenom effektiviseringskrav på skolan och omsorgen var ju han, och den rödgröna oppositionen.

Tommy Scharlén, Moderaterna, Barn- och utbildningsnämnden

Marie Nilsson, Moderaterna, Omsorgsnämnden

Till toppen av sidan