Annons

Annons

Annons

Skara

Insändare
Allianspolitikernas svar: Bra dialog om arbetsmiljö är viktigt

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs som ser till att kommuninvånarna får en bra vård och omsorg. För Alliansledningen i Skara är det viktigt att fortsatt stärka både arbetsmiljön och utveckla dialogen i verksamheterna.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Omsorgsnämndens politiker Gunilla Druve Jansson (C) ordförande, samt Ewa Karlsson (M) vice ordförande.

Bild: Arkivbild, Josefine Hektor

Annons

Vi är tacksamma för det förtroende som medarbetarna visar när de i en skrivelse lyfter upp frågor för vidare samtal och arbete.

LÄS MER: Personalen har fått nog – 95 namn bakom öppet brev till politikerna

Annons

Många av de synpunkter som förs fram har också lyfts i den stärkta samverkan. Den politiska ledningen initierade därför att omsorgsnämndens presidium ska besöka verksamheterna under våren och fördjupa samtalen om hur vi bättre jobbar för att förbättra arbetsvillkoren tillsammans, det första besöket på Viktoriagården är inplanerat redan nästa vecka.

Vi har också fattat politiska beslut om att principiellt viktiga beslut i samverkan i största möjliga mån ska fattas i enighet mellan arbetsgivare och arbetstagare, att fackliga utbildningar ska kunna utföras som fortbildning och vi har också beslutat att de fackliga organisationerna ska få delta i budgetprocessen. För ca en vecka sedan hade vi på Alliansledningens initiativ för första gången central samverkan, där partiernas ledamöter i beredningsutskottet deltog för direktdialog.

Annons

Genom Alliansens miljonsatsning i budgeten kommer nu bl a kvalificerade arbetsledare i form av servicevärdar att anställas, som i sin tur kommer att handleda serviceassistenter. På så sätt får medarbetarna avlastning och möjlighet att fokusera på de arbetsuppgifter de är utbildade för d v s omvårdnad. Vi ser detta som en möjlighet att samtidigt kunna få in personer som idag är i försörjningsstöd genom handledning in i ett yrke, vilka framåt kan komma att hjälpa oss att klara bemanningen inom vård och omsorg.

Vi var glada över att den rödgröna oppositionen lade ett initiativärende, som ger stöd åt det arbete vi inlett. Det är självklart positivt för Skara att vi på detta sätt står eniga bakom behovet av fördjupad dialog och fortsatta satsningar på arbetsmiljön.

Annons

LÄS MER: Vänsterpartiet tar initiativ för SÄBO-personalen i Skara

Det finns mycket kvar att göra. Omsorgsnämnden kommer fortlöpande följa upp dessa frågor framåt noggrant. Synpunkterna från medarbetarna ska tas på största allvar. Det är genom att ge alla medarbetare bra villkor som alla invånare kan fortsätta få god och trygg omsorg i Skara.

Gunilla Druve Jansson (C) Ordförande

Ewa Karlsson (M) Vice ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan